• عاشخونه ها
فال آنلاین

هیچ متنی در سیستم ثبت نشده است

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

متفرقه

khengoolestan_axs

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

من دکتر «س. ص» متخصص اطفال هستم
سال ها قبل، چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم؛ کنار بانک دستفروشی بساط باتری، ساعت، فیلم و اجناس دیگری پهن کرده بود
دیدم مقداری هم سکه دو ریالی در بساطش ریخته

آن زمان تلفن های عمومی با سکه های دو ریالی کار می کرد
جلو رفتم یک تومان به او دادم و گفتم دو ریالی بده؛ او با خوشرویی پولم را با دو سکه بهم پس داد و گفت: اینها «صلواتی» است

گفتم: یعنی چه؟

گفت: برای سلامتی خودت «صلوات» بفرست و سپس به نوشته روی میزش اشاره کرد
(دو ریالی «صلواتی» موجود است)

باورم نشد ، ولی چند نفر دیگر هم مراجعه کردند و به آنها هم دوریالی مجانی داد

گفتم: مگر چقدر درآمد داری که این همه دو ریالی مجانی می دهی؟

با کمال سادگی گفت: ۲۰۰ تومان؛ که ۵۰ تومان آن را در راه خدا و برای این که کار مردم راه بیفتد دو ریالی می گیرم و صلواتی می دهم

مثل اینکه سیم برق به بدنم وصل کردند، بعد از یک عمر برای پول دویدن و حرص زدن، دیدم این دستفروش از من خوشبخت تر است که یک چهارم از مالش را برای خدا می دهد
در صورتی که من تاکنون به جرأت می توانم بگویم ی یک مریض مجانی نیز نپذیرفتم

احساساتی شدم و دست کردم جیبم، ده تومان به طرف او گرفتم
آن جوان با لبخندی مملو از صفا گفت: برای خدا دادم که شما را خوشحال کنم

این بار یک اسکناس صد تومانی به طرفش گرفتم و او باز همان حرفش را تکرار کرد. من که خیلی مغرور تشریف داشتم مثل یخی در گرمای تابستان آب شدم

به او گفتم : چه کاری می توانم بکنم؟

گفت: خیلی کارها آقا! شغل شما چیست؟

گفتم: پزشکم

گفت: آقای دکتر! شب های جمعه در مطب را باز کن و مریض صلواتی بپذیر. نمی دانید چقدر ثواب دارد

صورتش را بوسیدم و خودم را درون اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم… دگرگون شده بودم، ما کجا اینها کجا؟

از آن روز دادم تابلویی در اطاق انتظار مطبم نوشتند با این مضمون؛ «شبهای جمعه مریض صلواتی می پذیریم»

دوستان و آشنایان طعنه ام زدند، اما گفته های آن دستفروش در گوشم همیشه طنین انداز بود و این بیت سعدی

گفت باور نمی کردم که تو را
بانگ مرغی چنین کند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح گوی و من خاموش

راستى یك سوال: شغل شما چیه؟

برای بخشنده بودن، پول مهم نیست باید ببینیم چی داریم؟
گاهی با بخشیدن بک لبخند کوچک می تونیم بزرگترین بخشنده باشیم

خدا را فقط با خم و راست شدن و امتداد والضالین نمی توان شناخت

من و دنیا، همدیگر را رنگ می کنیم
من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید
من، روزهاي او را
او موهاي مرا

راستی شغل شما چیست؟
چه کاری در راه خدا میتوانید انجام بدهید؟
دریغ نکنید

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

دکتر حسن امینی فرد

40 ◄ چِل شدم

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

اگه عاشق یه نفری واسه خوشکلیش
این عشق نیست هوسه

اگه عاشق یه نفری واسه پر انرژی بودنش
این عشق نیس حس تحسینه

اگه عاشق یه نفری واسه اینکه همیشه کمکت میکنه
این عشق نیست بلکه حس تشکره

ولی

اگه عاشق یه نفری و نمیدونی واسه چی عاشقشی
این عشق واقعیه

oOoOoOoOoOoO

خیلیمامون عشق و اشتباهی میگیریم

51 ◄ آفران به لایکت

*********◄►*********

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
در راهی نروم که بی راه باشد
خطی ننویسم که آزار دهد
کسی را یادم باشد که روز و روزگار خوش است

همه چیز روبه راه است و خوب
تنها… تنها… دل ما دل نیست

*********◄►*********

khengoolestan_axs

39 ◄ بزن لایک خوشگله رو

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

فروردين
بره = کم رو و دوست داشتنی

ارديبهشت
مار = نباید باهاش زیاد شوخی کنید

خرداد
خرگوش = باهوش و اجتماعی

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

تير
كانگورو = تند و تيز و خانواده دوست

مرداد
فيل = سنگين و متين

شهريور
خروس = خیلی غيرتی

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

مهر
موش= بااحتياط و ناز

آبان
مرغ = دو دل

آذر
قوچ = ساده

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

دی
گرگ = پر‌ ابهت

بهمن
ببر = بی خيال

اسفند
روباه = خجالتی و عاشق تنهایی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

57 ◄ یا لایک کن یا خودت رو تسلیم کن

@~@~@~@~@~@

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺍﯾﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ. تا ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮔﻮﺯﯾﺪﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻦ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸ : ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺣﺒﺎﺑﯿﻪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ . ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻩ

ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﻫﯽ ﺯﺭﺕ ﻭ ﺯﺭﺕ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻩ .ﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺎ . ﻭﻟﯽ ﻣﻌﺪﺷﻮﻥ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﮔﻮﺯﻩ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *vakh_vakh*

ﺗﯿﺮ : ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ ﻣﯿﺪﻩ . ﻫﻤﺸﻮ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻦ

ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺍﯾﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﭽﺴﻦ. ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺫﯾﻦ ﺍﻫﻞ ﮔﻮﺯ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺍﯾﻨﺎ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ. ﮔﻮﺯﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﻫﺴﺖ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *vakh_vakh*

ﻣﻬﺮ : ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻢ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺭﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ. ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺯﻧﻪ

ﺁﺑﺎﻥ : ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ. ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭﻥ .ﭼﻮﻥ ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺑﻮ ﻫﺴﺖ

ﺁﺫﺭ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ . ﮔﻮﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻦ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *shadi*

ﺩﯼ : ﮔﻮﺯﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻻﻧﯽ ﺩﺍﺭﻥ . ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺯﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ

ﺑﻬﻤﻦ : ﺍﯾﻨﺎ ﻭﺳﻂ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﯽ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﮔﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻩ. ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ . ﺣﺘﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﺧﻨﺪﻩ ﺷﺎﺷﯿﺪﻥ ﯾﺎ ﺭﯾﺪﻥ

ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺸﻮﻥ ﺣﯿﻮﻥ ﻣﺮﺩﻩ . ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻓرارن

@~@~@~@~@~@

110 ◄ خیلی ممنون بابت ابراز علاقمندی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها