• ترانه خونه
فال آنلاین

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

❤ باز هم ( زائرت ) نیستم از دور سلام ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو

متفرقه

@~@~@~@~@~@

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺍﯾﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ. تا ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮔﻮﺯﯾﺪﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻦ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸ : ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺣﺒﺎﺑﯿﻪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ . ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻩ

ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﻫﯽ ﺯﺭﺕ ﻭ ﺯﺭﺕ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻩ .ﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺎ . ﻭﻟﯽ ﻣﻌﺪﺷﻮﻥ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﮔﻮﺯﻩ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *vakh_vakh*

ﺗﯿﺮ : ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ ﻣﯿﺪﻩ . ﻫﻤﺸﻮ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻦ

ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺍﯾﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﭽﺴﻦ. ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺫﯾﻦ ﺍﻫﻞ ﮔﻮﺯ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺍﯾﻨﺎ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ. ﮔﻮﺯﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﻫﺴﺖ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *vakh_vakh*

ﻣﻬﺮ : ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻢ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺭﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ. ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺯﻧﻪ

ﺁﺑﺎﻥ : ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ. ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭﻥ .ﭼﻮﻥ ﮔﻮﺯﺍﺷﻮﻥ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺑﻮ ﻫﺴﺖ

ﺁﺫﺭ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ . ﮔﻮﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻦ

*vakh_vakh* *vakh_vakh* *shadi*

ﺩﯼ : ﮔﻮﺯﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻻﻧﯽ ﺩﺍﺭﻥ . ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺯﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ

ﺑﻬﻤﻦ : ﺍﯾﻨﺎ ﻭﺳﻂ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﯽ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﮔﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻩ. ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ . ﺣﺘﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﺧﻨﺪﻩ ﺷﺎﺷﯿﺪﻥ ﯾﺎ ﺭﯾﺪﻥ

ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺸﻮﻥ ﺣﯿﻮﻥ ﻣﺮﺩﻩ . ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻓرارن

@~@~@~@~@~@

106 ◄ هر لایکش بیش دستش بیشتر درد نکنه

‏دبیرستان پیوند ابروهامو برداشتم، مدیرمون زنگ زد خونمون
.
.
.
.
.
.
مامانم بهش گفته بود این بچه افسردگی گرفته انقدر تو خیابون بهش گفتن پیوند ابروهات مبارک
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

فک کن سربازی تو ایران مختلط بود
چی میشد
.
.
.
.
بزرگترین ارتش دنیا متعلق به ایران میشد

دانشگاه ها خالیه خالی
😁

الان که به زور سربازی میرن اونموقع به زور باید بفرستی خونشون
😁😁😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

قبل از بچه دار شدن خوب فکر کنید که آیا
.
.
.
.
.
حاضرید به جای فیلم و فوتبال و اخبار، کارتون های تکراری بی مزه و برنامه های مزخرف شبکه‌ی پویا رو ببینید یا نه
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سه چیزند وقتی برن بر نمیگردن
.
.
.
.
.
عمر
سلامتي
کارمند دولت وقتی ظهر میره نماز بخونه
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺯﻧﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝﺗﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻔﺶ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺎﮎ ﻧﻜﻨﻦ بیﺧﻴﺎﻝ ﻧﻤﯿﺸﻦ
😂😁😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

با پسر خالم تو اتاق بودم داشتیم کادوی تولد بابامو کادو میکردیم
.
.
.
.
.
بابام درزد تا اومد درو باز کنه مث عنکبوت چسبیدم به درگفتم نیا، نیا دارم لباس میپوشم
😐
.
.
.
.
.
هیچی دیگه الان از خونه بخت براتون پست میزارم هول شدم میفهمی؟
الکی الکی شوهر کردم
تبريک بگين
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏نوشته زنی که قهوه مینوشد و کتاب میخواند را هیچ‌چیز شکست نمیدهد
.
.
.
.
.
من قهوه خوردم کتاب خوندم رفتم دعوا٬ اونقدم بد نبود؛ ولیچیرم مث پای خود آدمه
😊☺😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون مامانم اولین کاری که میکنه اینه که میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه
.
.
.
.
یعنی رسمن مارو به چشم راسو میبینه
😂😂

ارسال شده توسط پارسا

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پسر ۲۸ساله به دختر ۲۳ساله میگه: بامن ازدواج میکنی؟
دختر: برو گمشو عوضی هنوز، دهنت بوشیر میده
.
.
.
.
پسر ۳ساله به دختر ۲۳ساله: بامن ازدواج میکنی دختر: آره قربونت برم الهی

دختر خانوم برو از خدا بترس
☺️😂

ارسال شده توسط پارسا

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

زن:چرا قبل از ازدواجمان نگفه بودی که این قدر فقیر و بی چیزی؟
.
.
.
.
مرد:خسته شدم از بس گفتم که من از دار دنیا فقط تورا دارم، اما تو خوشحال بودی و میخندیدی
😂😂

ارسال شده توسط
alin

53 ◄ آفران به لایکت

یه آهنگ شاد و سره حال فارسی

فیروزه چه بلایی ، قشنگی دلربایی

دلم خونه ز دستت ، نمیدونم کجایی

دل تو مثه سنگه دله من به تو بنده

هنوزم تورو میخواد ، بیا فیروزه قشنگه

dance_16_khordad_1396_2

آها ما شا الله قر کمریا

لینک دانلود چهار مگا بایت ◄

dance (7)dance (7)

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

یه آهنگ بندری فوق العاده شاد

dance_16_khordad_1396_3

دختره این شهر واسه من دلبر نمیشه
دوای درد این دله بیمار نمیشه

میرم شهر دیگری تا بگیرم همسری
از میون خوشگلا نوبت افسونگری

میخام برم به شهر غربت ، شاید شاید ز تو دلگیرم

وقتی که تو سراغم آیی ، افسوس افسوس ز تو دورم

این آهنگ افتضاح شاده و قریه

لینک دانلود پنج مگا بایت ◄

این دوتا آهنگ بالا حرف ندارند ، بزنید دانلود و توبه کنید

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

اینم آهنگ نازنین مریم

لینک دانلود سه مگا بایت ◄

جان مریم چشماتو وا کن منو نگاه کن

در اومد خورشید ، شد هوا سپید

وقت اون رسید که بریم به صحرا

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ما بیشتر آهنگ هایی که قرار میدیم فوق شاد هستند

و میخوایم که فاز فازه شیرین و پر تحرکی براتون درست کنیم

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

لیست موزیک رو براتون فعال میکنیم مجدد

یادتون باشه

تا وقتی میخواید دانلود کنید لیست رو نبندید که میره تا دفعه بعدی

50 ◄ خیلی ممنون بابت ابراز علاقمندی

خطرات دختر بازی در دوران قدیم _ قسمت اول


حجم سه مگا بایت ◄
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خطرات دختر بازی در دوران قدیم _ قسمت دوم

حجم سه مگا بایت ◄
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کم کم داشتم این کلیپ قدیمی رو فراموش میکردم که دوباره دیدمش

حجم کلیپ نیم مگا بایت ◄

42 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس
 • 3
 • 1,238
 • 4,869
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها