• ترانه خونه
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خر بازی میکنیم
    با انرژی باش

‘گریه

*~*~*~*~*~*~*~*

مرد آهنگری سکته مغزی کرده بود و به واسطه آن بخش سمت راست بدنش فلج شده بود. او چون خانه نشین شده بود. دائم گریه می کرد و هر وقت کسی احوالش را می پرسید بلافاصله بغضش می ترکید و زار زار در احوال خود می گریست. سرانجام خانواده مرد دست به دامان شیوانا شدند و از او خواستند تا مرد آهنگر را دلداری دهد و با او صحبت کند
شیوانا به خانه مرد رفت و کنار بسترش نشست و احوالش را پرسید. طبق معمول مرد آهنگر شروع به گریه نمود. شیوانا بی اعتنا به گریه مرد شروع به نقل داستانی کرد. او گفت: روزی یکی از فرماندهان شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به جبهه نبرد رفت و همان روز اول در اثر اصابت شمشیر دست راستش را از دست داد. فرمانده امپراتور را به درمانگاه بردند و زخمش را با آتش سوزاندند تا عفونت نکند. یک ماه بعد او از بستر برخاست و دوباره به جبهه رفت. چند روز بعد در اثر اصابت تیری پای راستش از کار افتاد. اما او تسلیم نشد و سربازانش را مجبور کرد که سوار بر گاری او را به خط مقدم جنگ ببرند و در همان خط اول نبرد با بدن نیمه کاره اش کل عملیات را راهبری کرد تا ارتش را به پیروزی رساند
شیوانا سپس ساکت شد و دوباره رو به آهنگر کرد و به او گفت: خوب دوباره از تو می پرسم حالت چطور است!؟
اینبار آهنگر بدون اینکه گریه و زاری کند با لبخند سری تکان داد و گفت: حق با شماست من بدنم نیستم پس خوبم، و آنگاه به پسرش گفت که گاری را آماده کند چون می خواهد با همان وضع نیمه فلج به مغازه آهنگری اش برود

*~*~*~*~*~*~*~*

*gol_aftabgardon*

با آرزوی صحت و سلامتی برای همه

*gol_aftabgardon*

19 ◄ دینگله دینگو

wp-monalisa icon

اگرچه عشق همیشه به هم رسیدن نیست
دلیل گریه ات اما جدایی از من نیست
به حرمتی که نمانده سکوت خواهم کرد
فقط برو ک زبانم همیشه الکن نیست
رفیق های قدیم و کنایه های جدید
همیشه زخم زبان از دهان دشمن نیست
اگرچه قابی از آهن گرفته است مرا
دلی که میشکند آینه ست…آهن نیست
عبور کردم از این عشق و عاشقان دانند
که در طریقت ما رد شدن گذشتن نیست

wp-monalisa icon

❇نوید کلانکی❇

 

18 ◄ دینگله دینگو

قلب _ من _ خنگولستان

♡  ♡♡♡  ♡  ♡♡♡  ♡  

قلب من! ای کودک لجباز بد
هرچه می خواهی نباید داد زد
بازی تو ، بازی با آتش است
آتش عشق ، بیخیال و سرکش است
گریه کن ، در سینه ام فریاد کن
هرچه خواهی ، بی وفا را یاد کن
در دلم غوغا و لب هایم خموش
ای صدا! در بی صدایی هم بکوش
تا که نامحرم نداند راز من
راز این قلب پر از احساسِ من

آرام رضوی

♡  ♡♡♡  ♡  ♡♡♡  ♡  

*labkhand*

سلامتی شما آرزومه

*labkhand*

 

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻭﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻯ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً “ﺩﻭﺳﺘﺖ” ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺯﺵ ﺑﺪﺕ ﻣﻴﺎﺩ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻴﺸﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻭ ﺑﻠﻌﻜﺲ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻔﺮ ﻳﻪ ﻧﻮﻉ ﻋﺸﻘﻪ، ﺩﻟﺨﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ
ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﻪ
ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺴﻪ
ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺛﺮﻭﺗﻪ
ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺘﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ “ﺭﻓﺘﻦ” ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻧﻔﺮﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﻧﺮﻣﻪ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺗﻨﺪﻩ، ﺟﻨﺴﺶ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪﻩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﺴﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آﺭﻭﻡ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺟﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﻣﺤﻀﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﻰ نیست
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻨﻰ
ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﮐﺴﯿﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯾﻮ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺘﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻮﺽ ﺷﺪ

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

*narahat*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

*narahat*

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

سلامتــــــیه فـــــهم و شــــعور اون بچــــــه ای کـــــ ⇝➘

وقتـــــــی بارون مــــــیومد ،،

سرشو بالا کرد و گفت : خــــــــُدایا دنــــــیایـــــیه ک خـــــودت ساختـــــی

گــــــریه  چـــِرا ؟؟؟ . . .
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

***
وقتی دلت خسته شد

دیگر خنده معنایی ندارد

فقط می خندی تا دیگران غم آشیانه کرده در چشمانت را نبینند

وقتی دلت خسته شد

دیگر حتی اشکهای شبانه هم آرامت نمی کنند

گریه میکنی چون به گریه کردن عادت کرده ای

وقتی دلت خسته شد

دیگر هیچ چیز آرامت نمیکند

… بجز دل بریدن و رفتن

***

*********◄►*********

*bye_bye*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

التماس دعا

*bye_bye*

16 ◄ دینگله دینگو
***
پس از کلی دردسر با پسر مورد علاقه‌ام ازدواج کردم. ما همدیگرو تا حد مرگ دوست داشتیم. سالای اول زندگیمون خیلی خوب بود. اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به وضوح حس می‌کردیم. می‌دونستیم بچه‌دار نمی‌شیم، ولی نمی‌دونستیم که مشکل از کدوم یکی از ماست. اولاش نمی‌خواستیم بدونیم. با خودمون می‌گفتیم عشقمون واسه یه زندگی رویایی کافیه، بچه می‌خوایم چی کار؟ اما در واقع خودمونو گول می‌زدیم. هم من هم اون، چون هر دومون عاشق بچه بودیم. تا اینکه یه روز علی نشست روبروی من و گفت: اگه مشکل از من باشه، تو چی کار می‌کنی؟

ادامه مطلب

15 ◄ جینگیلی آلیسا
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها