• عاشخونه ها
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دل شکستن خر است
  دل شکستن خر است

پــیامــک

🍃🐳🐢|•:
بیـ #آزارتَرینـ🙌
#مَظلومـ تَرینـ😌
#گوشهِـ گیر تَرینـ👌
فَرد رو #زَمینیمـ….😸
اونَمـ▶
زمانیکهِـ⌚
مُنتظریمـ🙍
#لآکِمونـ💅
خُشکـ شهـ😸😸
#مآ_دُخدَرآ_عِشقیم‍❤😶

پــیامــک  خنگولستان

پست ارسال شده از
sinohe t‏

۳۴ ◄ اشمولی پشمولی

پــیامــک  خنگولستان

 

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز
زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر

ادامه مطلب

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ!
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ،
ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ،
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ،
ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ اﻳﺪ، ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ! پــیامــک  خنگولستان

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ؛
ﺷﺎﺩﻱ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺧﻼﻕ ﺑﺎﺷﻴﺪ،
ﺟﺴﺎﺭﺕ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ،
ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ؛ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ کنید.

ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﺸﻖ ز ﻫﺮ بی ﺳﺮﻭﭘﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻦ پــیامــک  خنگولستان

دﻭﺳﺘﻮﻥ میدﺍﺭﻡ
ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ

پــیامــک  خنگولستانپــیامــک  خنگولستانپــیامــک  خنگولستان

۱۱ ◄ i love u

ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﻭ میراث دﺍﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ …

ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ۷۰۴۰ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻝ ۳۷۵۳ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ

۲۵۷۴ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﻭ ۱۳۹۴ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی

ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ پــیامــک  خنگولستان
.
.
.
“ ﻧﻮﺭﻭﺯ”

ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﯾﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﻣﻬﺮ ﮐﻮﺭﺵ
ﺟﺎﻡ ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﺗﯿﺮﺁﺭﺵ
ﺧﻮﻥ ﺳﻬﺮﺍﺏ
ﺭﺧﺶ ﺭﺳﺘﻢ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺑﮏ

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩ

پــیامــک  خنگولستانپــیامــک  خنگولستان

۱۱ ◄ i love u
 • 13
 • 2,240
 • 3,504
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها