• خندانکس
فال آنلاین

* آبدیت تکمیل شد *

❤ هم اکنون خنگولستان ورژن شیش و نیم روی گوگل پلی قرار داده شد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • قرش بده و قرش بده
  پس بیا وسط قرش بده

متن سلامتی

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

مردی درحالی‌که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش گفت
وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم؟

دوست او دستش را گرفت و به بیمارستان برد و گفت: وقتی این بیماری‌ها را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم؟

____________________

انسان زمانی که پیر میشه تازه میفهمه نعمت واقعی همون سلامتی، خانواده، عشق، شادی، باهم بودن، انرژی جوانی و … همین چیزای ساده بوده که همیشه داشته ولی هرگز بهشون اهمیت نداده و در حسرت نداشته ها بوده

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

*baghal*

با آرزوی صحت و سلامتی برای همه 

*dosteton_daram*

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_axs

oOoOoOoOoOoO

سلامتیه

بگم سلامتی چی ؟

سلامتی روزگار که پیرم کرد

سلامتی زندگی که هیچ جوره باهام راه نیومد

سلامتی دستم که نمک نداره

سلامتی آدمای اطرافم که هیچکدوم دوسم ندارن

بزار بگم سلامتی قبرم که بالاخره یک روز با تموم بدبختیام
همه ی وجودمو توی آغوش میکشه

oOoOoOoOoOoO

۴۳ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

khengoolestan_axs

oOoOoOoOoOoO

به سلامتی عکساش
به سلامتی حرفاش
به سلامتی شمارش
به سلامتی نبودش
به سلامتی رفتنش
به سلامتی قرارامون
به سلامتی قولایی که فراموش کرد
به سلامتی آینده ای که توش نیست
به سلامتی بغضام
به سلامتی خودم
به سلامتی صداش که شنیدنش آرزومه
به سلامتی الان که با فکر اون نوشتم
به سلامتی حرفایی که نمیدونه
این یکی رو نمیگم به سلامتی
میگم لعنت به قلبی که هنوزم با دیدن
عکست میتپه و اشکی که سرازیر میشه

oOoOoOoOoOoO

۲۹ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

post_tkd_1395_bahman_22_1

oOoOoOoOoOoO

به قول بهروز وثوق
ختم کلام
تو زندگی هیچ وقت التماس نکن
اگه التماس کردی به نامرد نکن
اگه مردی نارو نزن
اگه زدی به رفیق نزن
اگه مردی مال حروم نخور
اگه خوردی از یتیم نخور
اگه مردی قسم نخور
اگه خوردی به ناموس نخور
اگه مردی پشت به کسی نکن
اگه کردی به معبود نکن
اگه مردی غصه نخور
اگه خوردی واسه دنیا نخور
اگه مردی گریه نکن
اگه کردی واسه پول نکن
هی داداش تو دنیا هرچی میخوای باش
ولی
نامرد نباش

oOoOoOoOoOoO

۳۰ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_post_darush_10_bahman_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دوست خوب عجب امنیت خوبے ست
میتوانے با او خودِ خودت باشے
میتوانے دردهایت را
هرچندناچیز
هرچند گران
بے خجالت با او در میان بگذارے
از حماقت هایت بگویے

دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست
نامش را در شناسنامـہ ات نمے نویسند
نامت را در شناسنامـہ اش نمے نویسند

دوست عر؋ نیست
عادت نیست
معذوریت نیست
دوست از هر نسبتے مبراست
دوست سایبان دلچسبے ست
تا خستگے ات را با او بـہ ؋ـراموشے بسپارے

بـہ سلامتے همـہ دوستهاے خوب

۳۱ ◄ بیشتر و بیشترش کن

بسلامتی

همه ی ﺣــﺮﻓﺎﯾﯽ ﮎ ﺗﺎﯾــﭗ ﺷُﺪ

ﻭﻟـﯽ ﺳِـﻨﺪ ﻧَــﺸُــﺪُ ﭘـﺎﮎ ﺷﺪ

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

بسلامتی ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮎ ﺗَـﻪِ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧـﺪُ

ﺁﺧـﺮِﺷَﻢ ﯾﻪ ﭘُﺴﺖ ﺷُـﺪُ

ﻻﯾﮏ ﺷﺪ

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رفیقایی ﮐﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻧﯿﻢ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﺴﺘﯿﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺟﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﻢ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮﻥ ﺑﺴﺘﯿﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

سلامتی روزی که پسر دعوت شدبه جشن عقد عشقش

سلامتی اون شب

سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتن

اما پسر خندید تا جشن خراب نشه

سلامتی اون خنده ی زوری

سلامتی عروسی که ماه شده بود

سلامتی عاقدی که اومد

سلامتی شناسنامه ها

سلامتی بغض پسر

سلامتی بار اول

سلامتی بغض پسر

سلامتی بار دوم

سلامتی بغض پسر

سلامتی بارآخر

سلامتی پلاک زنجیری

که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند

سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد

سلامتی اجازه بزرگترها

سلامتی بله

سلامتی بغض پسر

سلامتی چشم خیس دوستان

سلامتی اون حلقه که جایگزین حلقه پسر شد

سلامتی ماشین عروس

سلامتی سستی زانو

سلامتی سیاهی چشم

سلامتی اون شب

سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد

سلامتی چشمای خیس

سلامتی یه عمر تنهایی

سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی یه متن شد

سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی آروم شه

سلامتی امشب

سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز

به عشقشون نرسیدن

سلامتی هر چی عشقه

سلامتی عشق خودم

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

با تشکر از داریوش ابراهیمی بابت ارسال پست سلامتیش

۳۶ ◄ اشمولی پشمولی

ﺳَﻼﻣَﺘـــــــــﮯ ﺟَــﻮﻭﻧﺎﯾــــــــﮯ ﮎِ ﺩِﻝِ ﭘﯿﺮْ ﺩﺍﺭَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــــﮮ ﻻﺗﺎﯾـــــــﮯ ﮐِﻪ ﺣُﮑْﻢِ ﺗﯿﺮْ ﺩﺍﺭَﻥْ

ﺳَﻼﻣَﺘﯿِﻪ ﺯَﻧـــــﮯ ﮐِﻪ ﭼِﺸْﻢْ ﺑِﻪ ﺩَﺭْ ﻣﯿﺪﻭﺯِﻩ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺳﯿﮕﺎﺭﯾــــــﮯ ﮐِﻪ ﺭﻭﻟَﺒِﺖْ ﻣﯿﺴﻮﺯِﻩ

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺭﻓﯿﻘَﻢْ ﮐِﻪ ﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷَﻢْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺧَﻄﺎﯼِ ﺭﻭ ﺩَﺳْﺖِ ﺩﺍﺩﺍﺷَﻢْ

ﺳَﻼﻣﺘﯿﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑﺎﯾَﺪ ﻧَﮕَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻋــِـــﺸْــﻘَﻢْ ﮎِ ﻭﺍﺳَﺶْ ﺭَﮔَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺁﻗﺎﺟﻮوﻧﺎ، ﮔَﺮﭼِﻪ ﺧَﺸِﻨَﻦْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻫَﻤِﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑَﭽِﻪ ﻓَﺸِﻨَﻦْ

ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﺍِﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯﺍﯼِ ﺑَﻌﺪﯼ
ﺳَﻼﻣَﺘــــﮯ ﺯِﻧْﺪﻭﻧﯿﺎﯼِ ﺣَﺒْﺲْ ﻋَﺒَﺪﯼ

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺍَﺷْﮑﺎﯼِ ﺗﻮ ﭼِﺸْﻢِ ﺧﻮﺍﻫﺮَﻡْ
ﺳَﻼﻣَﺘــــﮯ ﭼُﻮﺭﻭﮐﺎﯼِ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿِﻪ ﻣﺎﺩَﺭَﻡْ

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﺍﻭﻧﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺭﻭ ﺟَﺪﻭَﻝْ ﻣﯿﺸﯿﻨَﻦْ
ﻫَﻤﻮﻧﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺩَﻣْﭙﺎﯾﯿﻮ ﺻﻨﺪﻝ ﻣﯿﺒﯿﻨَﻦْ

ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﺩِﻻﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﻭﺍﺳَﺖْ ﺟﻮﻥْ ﻣﯿﺪَﻥْ
ﺳَﻼﻣَﺘـــــﮯ ﻋﺎﺷِﻘﺎﯾــــــﮯ ﮎِ ﺧﯿﺎﻧَﺖْ ﺩﯾﺪَن

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

سلامتی خنگولستانیا

*baghal*

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن
 • 5
 • 3,262
 • 4,106
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
لذت کافی

بروبچ خنگولستان
دیده و ندیده

شیخ المریض
دلنوشته

هندونه
خوب خداحافظی کن

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها