• چیستان
فال آنلاین

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

❤ باز هم ( زائرت ) نیستم از دور سلام ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ
Mahdis M

Mahdis M

user_send_photo_psot

*@@*******@@*

انشایم که تمام شد
معلم باخط کش چوبی اش زدپشت دستم و گفت
جمله هایت زیباست

گفتم اجازه اقــــــا؟!؟
پس چرامیزنید؟!؟

نگاهم کرد
پوزخندتلخی زد و گفت: میزنم تاهمیشه یادت بماندخوب نوشتن و
زیبافکرکردن دراین دنیا تــــــــــــــــــاوان دارد

*@@*******@@*

36 ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دختــــــرکه باشی هزاربارهم بگوید
دوستت دارم بازهم خواهی پرسید
دوستــــــــــــــــم داری؟؟؟

وته دلتـــــــــــــــ همیشه خواهدلرزید
دخترکه باشی هرچقدرهم زیبا باشی
نگران زیــــباترهایی میشوی که شاید
عـــــــاشقش شود

هروقت صدایت میکند
خـــــــوشگلم
خداروشکرمیکنی که
درچــــشمان اوزیبایی

دست خودت نیست
دخترکه باشی همه
دیـــــــــــوانگی های
عــــــ…ــالم رابلدی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

خـــــــــــداجووونم
قســـــــــ…..ــــــم به
بزرگــــــــــــیت نزار
یه عـــاشق یه روزی
بشــــــینه برای
خاطرات خنده دارشون
گــــــــریه کنه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_axs

53 ◄ آفران به لایکت

user_send_photo_psot

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

نمیدانم چرا شهرم عطر توس گرفته است؟!؟
شاید مسافری غریب به تهنیت و شاد باش
امده است، شاید برادری به دیدار
خواهــــــری
.
.
.
.
.
عرضی ندارم بانـــــــو
فقط یادت باشد امروز که دختــــــری
در اینده مادر، دختــــــر دیگری هستی
و روزی می اید که مادربزرگ میشوی

پس: جدا از همه ی ناپاکیهاتوپاکـــــــ بمان

😍روزدختــــــــرمبارک😍

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

میشه اسم پاکتــــــو رو دل خدان وشت
میشه باتـو پرکشید توی راه سرنوشت
میشه با عطرتنت تا خود خــــــدا رسید
میشه چشم نازتو روتن گـــــلها کشید
.
.
.
.
.
.
.
.
زیبایی دلت رابه رخ اسمان میکشم تا کمتر
به مهتابش بنازد

😘تولد حضرت معصومه وروز دختر مبارک 😘

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 ◄ چِل شدم

khengoolestan_axs

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

خیس بارانم، ببیـــــــــنـــ
چتری نمیخواهد دلـــم

باتوام، باخاطرتــــــــــــــــ
چیزی نمیخواهد دلــــــــــم

سقف دل محـــــــکم شده
امن است جای یادتــــــــو

ساکتم باحسرتتـــــــــــــــ
حرفی نمیخواهد دلـــــم

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

51 ◄ آفران به لایکت
 • 3
 • 1,239
 • 4,869
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها