• چیستان
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو

روانشناسی

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

رابطه ماه تولد و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت

فروردین
ابر: ماجراجو، پرشور
بی احتیاط، کم صبر
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

اردیبهشت
آسمان: قابل اعتماد، خونسرد
یکدنده، خودخواه
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

خرداد
کوه: همه فن حریف، شاداب
دمدمی مزاج ، نگران
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

تیر
ستارگان: احساساتی، بامحبت
نازک نارنجی، حساس
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

مرداد
دریا: دست و دلباز، باوجدان
کم تحمل، غیرقابل پیش بینی
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

شهریور
درخت: فروتن، زیرک
وسواسی ، عجول
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

مهر
خورشید: باتدبیر، آرمانگرا
دودل، خوش باور
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

آبان
رود: مصمم، بانفوذ
لجوج، خودرأی
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

آذر
آتش: جذابیت، معمولا زود عصبانی میشوند
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

دی باد: باحوصله، واقع بین
مقرراتی، جدی
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

بهمن برف: مهربان ، روشنفکر
غیرقابل پیش بینی، یک دنده
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

اسفند
اقیانوس: همدل ، فداکار
مرموز ، تودار
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

خودم مرداد

۵۰ ◄ خیلی ممنون بابت ابراز علاقمندی

انرژی مثبت روانشناسی  خنگولستان

از خیاطی پرسیدند
زندگی یعنی چه؟
گفت : دوختن پارگی های
روح با نخ توبه

از باغبانی پرسیدند
زندگی یعنی چه؟
گفت: کاشت بذر عشق
در زمین دلها، زیر نور ایمان

از باستان شناسی پرسیدند
زندگی یعنی چه؟
گفت : کاویدن جانها برای
استخراج گوهر درون

از آیینه فروشی پرسیدند
زندگی یعنی چه؟
گفت : زدودن غبار آیینه دل
با شیشه پاک کن توکل

از میوه فروشی پرسیدند
زندگی یعنی چه؟
گفت : دست چین خوبی ها
در صندوقچه دل

انرژی مثبت روانشناسی  خنگولستان

انرژی مثبت روانشناسی  خنگولستانانرژی مثبت روانشناسی  خنگولستانانرژی مثبت روانشناسی  خنگولستان

بهترین تعبیر زندگی را برایتان آرزومندم

انرژی مثبت روانشناسی  خنگولستانانرژی مثبت روانشناسی  خنگولستانانرژی مثبت روانشناسی  خنگولستان

۳۸ ◄ بزن لایک خوشگله رو

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

تا زمانی که شما متوجه نشدید که کدام قسمت مغزتان باورهای غلطی را دارد کارهای شما بیهوده است

چرا که ضمیر ناخوداگاه اجازه تغیر زندگیتان را نمیدهد پس مغز خود را انالیز کنید و باورهای بیمار گونه تان را شناسایی کنید

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

دکتر بروس لیپتون

۱۹ ◄ دینگله دینگو

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

“سفید برفی و هفت کوتوله”

سفید برفی شاهزاده خانم‌کوچولو ،زن‌پدری ظالم دارد که به او حسد می ورزد.تصویر زن‌پدر ظالم‌در فیلم‌سیندلار نیز ظاهر می شود
تقریباکسی نیست که زن پدری ظالم‌نداشته باشد

چون‌زن‌پدر یعنی همان اندیشه منفی که درذهن نیمه هشیار خودنقش کردی

زن‌پدر سفید برفی به او حسد می ورزدوهمیشه او را ژنده پوش وپشت صحنه نگاه می دارد

همه اندیشه های منفی با آدمی همین کار را می کنند

زن پدر ظالم هر روز با آیینه سحر آمیزش مشورت می کند واز اومی پرسد
ای آیینه سحرآمیز روی دیوار :به من بگو کیست آن زیبا رخ شاهوار؟

عاقبت روزی آیینه پاسخ می دهد

ای ملکه برفی هر چه زیبا وظریف باشی اما سفید برفی است آن که از تو نازنین تر است

این‌پاسخ ملکه را به خشم د ر می آورد وتصمیم می گیرد که سفید برفی را به جنگل بفرستد تا به وسیله یکی از خادمانش کشته شود

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

آنچه باعث آزادی انسان میشود
افق فکر اوست
در زندان هم که باشی
افق فکری ات میتواند
تا شعاع هزاران کیلومتر باشد
و بیرون زندان که باشی
میتوانی در یک محدوده
یک متری اسیر باشی

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

نگرشتون رو مثبت کنید

۱۹ ◄ دینگله دینگو

روانشناسی  خنگولستان

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

وقتی در مورد چیزی ترس به خود راه میدهید
حتما شکست می خورید

وقتی می ترسید،ارتباط خود را
با منبع راستین قدرت الهی
از دست می دهید

وقتی می ترسید ، به همان چیزی که
از آن میترسید دچار می شوید
گویی آن را به سوی خود می کشید

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

روانشناسی  خنگولستان
روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

کجای موتور زندگیتون خرابه؟

زمانی که موتور یک ماشین از کار میوفته و نمی تونه یه ماشین رو به حرکت در بیاره
نشون دهنده این نیست که کل موتور ماشین باید تعمیر شه
گاهی با تعویض یا تغییر یه قطعه کوچیک دوباره موتور ماشین شروع می کنه به کار کردن

اگر فکر می کنی که کل موتور زندگیت خرابه و درست بشو هم نیست وقتشه که یک بار دیگه زندگیتو یه مرور کنی شاید یه قطعه کوچیکش خرابه و کل زندگیتو تحت تاثیر قرار داده

این قطعه کوچیک می تونه تنبلی باشه
بی برنامه بودن باشه
… پس انداز نکردن باشه و

تو از الان تعمیر کار زندگی خودتی قطعه خرابو پیدا کن و سریع تعمیرش کن
موفق باشی دوست من 😊

روانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستانروانشناسی  خنگولستان

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست
 • 5
 • 273
 • 3,513
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها