• دلنوشته
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😚ابدیت جدید روی گوگل پلی قرار گرفت 😚

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • اینجا خنگولستان است
    اینجا خنگولستان است

دلنوشته

pj5khruj0ws26na5nk

امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی
از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش
امروز هر چقدر دلها را شاد کنی
کسی به تو خورده نمی‌گیره پس شادی بخش باش
امروز هر چقدر نفس بکشی
جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه
پس از اعماق وجودت نفس بکش
امروز هر چقدر آرزو کنی
چشمه‌ی آرزوهات خشک نمیشه پس آرزو کن
امروز هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمیشه
پس صدایش کن
او منتظر توست
منتظر آرزوهایت، خنده‌هایت، گریه‌هایت
ستاره شمردن‌هایت
و
عاشق بودن‌هایت
امروز امروز است

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

4864

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی

و اگر هستی، کسی هم به توعشق بورزد،

و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،

و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی…

آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،

بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی…

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،

از جمله دوستان بد و ناپایدار،

برخی نادوست، و برخی دوستدار

که دست کم یکی در میانشان

بی‌تردید مورد اعتمادت باشد…

و چون زندگی بدین گونه است،

برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،

نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،

که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد،

تا که زیاده به خودت غرّه نشوی

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

دنیام خندوندن این و اونه ، یعنی کاری بغیر از این نبلدم

نه اینکه آدم خوبی ام ، یا از خود گذشتگی دارم

خندیدن هام سخت شدن ، نمیتونم از ته دل بخندم
شاید هر وقتی که دیده باشیم نیشم تا بنا گوشم باز بوده ،
ولی لبخند های روی لبم مثل همین شکلک خنده ی. داخل نرم افزار های چته

تنها راه خندیدنم شاد شدن با خنده هاست ، همه زندگی دار و ندارم و همه کارایی که میکنم اینه بتونم لبخند و خنده ایی بسازم که خودم باهاش شاد بشم

ما قید آبرو و کلاس و فرهنگ ،شخصیت و شعور و اعتماد و همه و همه رو زدیم

پس بخند.

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

بعضی وقتا
ﺗَﻪ ﺍُﺗُﻮﺑﻮﺱ، اون ﺻَﻨﺪَﻟﯽ ﺁﺧَﺮ، ﮐِﻨﺎﺭِ ﺷﯿﺸﻪ
ﺑِﻬﺘَﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼِ ﺩُﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺑَﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻣُﭽﺎﻟﻪ ﺷَﻮﯼ ﺩَﺭ ﺧُﻮﺩَﺕ
ﺳَﺮَﺕ ﺭﺍ ﺑِﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ
ﺯُﻝ ﺑِﺰَﻧﯽ ﺑﻪ ﯾِﮏ ﺟﺎﯼِ ﺩﻭﺭ
ﻭ ﻓِﮑﺮ ﮐُﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ …
ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭَﺕ ﻣﯿﺪَﻫَﺪ …
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﭼِﺸﻤﻬﺎﯾَﺖ ﺧﯿﺲ ﺷَﻮﺩ، ﺍَﺯﺣُﻀُﻮﺭِ ﭘُﺮ ﺭَﻧﮓِ
ﯾِﮏ ﺧﯿﺎﻝ
ﻭ ﯾﺎﺩَﺕ بِرَوَﺩ ﻣَﻘﺼَﺪَﺕ ﮐُﺠﺎﺳﺖ…
ﻭ ﺩِﻟَﺖ ﺑِﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺩُﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﻫَﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ی
ﺍُﺗﻮﺑﻮﺱ
ﮐُﻮﭼَﮏ ﺷَﻮَﺩ . . . ﺩِﻧﺞ ﻭ ﺗَﻨﻬﺎ . . .
khengoolestan (3)

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ …

ﻋﺪﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺏ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ 🙂

دوست

دﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ﺍﻣﺎ کمک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻤﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ باﯾﺴﺘﯿﻢ …

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ ﺧﻮﺏ ﮎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ …

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﻧﮕﻔﺘﻦ 🙂

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ
ﻫﺎﯾﻢ . . . ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ . . . خنده هاﯾﻢ

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍما میترﺳﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ دلی . . . اﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ چشمی . . . ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻘﯽ . . .

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮎ
ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﮎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ …

خدای ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻫﺎﺳﺖ …

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﻢ ﺩﺭ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺏ ﺧﺪﺍ ﻓﮑﺮ
کنم تا ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ …

khengoolestan (2)

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ … ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ … ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ …

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ …

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ …

ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ … ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ …

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ 🙂

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ببینی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ توﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺻﺎحب تمام ﺛﺮﻭﺕ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ …

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽ پوﺷﯽ؟

ﭼﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ؟

ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ؟

ﮐﺪﻭﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺼﻔﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﯿﺠﺎﻥ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﯿﺎﯼ ﺍﻣﺎ کم ﮐﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﻪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺘﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯽ،
ﻟﺒﺎﺱ ﺟﺪﯾﺪﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ …

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﻪ، ﺑﺎﻫﺎﺕ
ﺑﯿﺎﺩ ﮔﺮﺩﺵ، ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ،
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺮﺍﺕ پوچه …

ﺩﯾﮕﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﻧﺖ ﯾﺎ ﭘﻮﺭﺷﻪ
ﺑﺮﺍﺕ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ …

ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﯼ ﺑﺎ 45 متری ﺑﺮﺍﺕ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻪ …

ﻃﻼﯼ 24 ﻋﯿﺎﺭ ﺗﻮﯼ ﮔﺮﺩﻧﺖ خوﺷﺤﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ …

ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ هیچ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺷﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ چون ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯾﺘﻮ باﻫﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯽ …

ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ وﺟﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﺮ چیزی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ با ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ …

ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ
ﺑﺪﯼ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭﺕ
ﺑﺎﺷﻨﺪ …

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺍﻣﻮﺍﻝ …

ﻗﺪﺭ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ … 🙂

🙂 مرﺳﯽ ﮐﻪ هستین 🙂

4 ◄ بشه پنجتا صلوات

چه قشنگه …
شب عروسی !
عشقت همون دختری که همه زندگیته !

همونی که همیشه نازتو میکشید حالا کنارت واستاده !

یه لباس عروس خوشگل هم تنش کرده اینقدر خوشگل شده که دلت میخواد تا فردا نگاش کنی !

باورت نمیشه اصلا !

باورت نمیشه داری آقای همون خانومی میشی که عاشقشی !
داری آقاش میشی !

دستتو میگیره میاد در گوشت میگه عشقم نرقص میترسم آقامو بدزدن !!!!

بهش میگی تا وقتی خانوم خوشگلم اینجاس کسی جرات نمیکنه نزدیکم بشه !

وقتی مهمونا اصرار کردن که عروس باید دومادو ببوسه میاد جلوت کمرتو میگیره ی بوسه میزنه رو پیشونیت کیف میکنی که داری شوهرش میشی به خودت افتخار میکنی !
.
.
.
ﺧﺪﺍﻳـــــﺎ … ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺩﻧﻴـــــﺎ ﺍﺯ ﺁن ﺗﻮ، ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ …

ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺍﻭ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ …

9 ◄ لایک کن و فرار کن

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻣﺖ، ﺑﻮﯼ ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻝ ﻣﻼﺋﮏ، ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

ﺳﻼﻡ! ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻫﻮ، ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪﯼ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺑﻮﺱ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

ﻃﻼﯼ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﻮ، ﻭﻋﺪﻩ ﮔﺎﻩ کفترﻫﺎﺳﺖ …

ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺩﻝ ﻣﻦ، ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣُﺮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ …

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ « ﺍﻣّﻦ ﯾُجیب » ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

2386_GUgfE3V8

ادامه مطلب

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها