• پیامک
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

نوشته های اندرویدی

khengoolestan_image_post_darushe_30_dey_1395

*@@*******@@*

‌ﻗـﺪﺭﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍﺑـﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﺑﭽسب
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ

بهحرفے بههدیهے بهتوجهی

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻗَﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍنند
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯند
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ
ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺵ
گـﺮﺍﻥ👌✌

*@@*******@@*

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

اَلؤ آقآےِ پلیس👽🔪
میخآستَمـ گزآرشِ ےِ قتلُ بدم🕊🍃
تؤ آخرین اُتآقِ این خونِہ هر شب ےِ قتل انجآم میشِہ🙋🏻💜
ےِ دختر هر شَب خودشُ تو گریِہ میکُشِہ صدآےِ هِق هِقآش دیؤؤنَمـ کرده🙃🖖🏿
وآسَمـ خوآب نزآشتِہ👁🍉
آقآےِ پلیس خیلۍ عجیبِہ=)🐚
این دختر هر شَب میمیرِ🕵🏻‍♀💙
امآ صُبحآ خیلۍ عآدے بلند میشِہُ🚶🏻🌙
ےِ پوزخَند بِہ من میزنِہ از اُتآقِش میرِ بیرؤن=|💦
آقآےِ پلیس لطفاً کُمکِش کنید🙇🏻💚
از دستِ من کآرے بر نمیآد🐬🕸

ببخشیٌد خآنؤم شمآ کۍ هستید=|👼🏻

من دُختر تؤ آینِہ هستَمـ=)
oOoOoOoOoOoO

۲۶ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها