• عاشخونه ها
فال آنلاین

* توجه * توجه *

❤ اینجا یه سری آدم بی دلیل دوستت دارند ؛ خاطرت خعلی عزیزه ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • اینجا خنگولستان است
  اینجا خنگولستان است

نوشته های اندرویدی

o*o*o*o*o*o*o*o

من یاد گرفته ام که
هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب
و وفادار باشم ..!؟

زیرا همیشه کسانی هستند
که لیاقتش را ندارند

من آموخته‌ام کسانی را که دوستشان دارم
خیلی زود از دست می‌دهم

و کسانی را که بود و نبودشان برایم اهمیتی ندارد، همیشه در کنارم خواهم داشت

ولی هرگز فلسفه
هیچکدامشان را درنیافتم

*~*****◄►******~*

user_send_photo_psot

17 ◄ دینگله دینگو

khengoolestan_axs

..♥♥………………

اﮔــﻪ ﺩﯾــﺪﯼ ﯾِـــﻪ دختر ﺗــﺎ ﺻُﺒــﺢ ﺑﯿــﺪﺍﺭﻩ ﻧَﮕــــــــﻮ ﻫَﻤَـــﺶ
ﺩﺍﺭﻩ ﭼَﺘـــ ﻣﯿﮑُﻨــﻪ
ﺑِﮕـــﻮ ﺷﺎﯾَـــﺪ ﻏَﻤـــﺎﺵ ﻧِﻤﯿـــﺬﺍﺭَﻥ ﺑِﺨــﻮﺍﺑــﻪ

اﮔـــﻪ ﺩﯾـــﺪﯼ ﻋَﮑـــﺲ ﮔُـــﺬﺍﺷﺘــﻪ ﻓِﮑـــﺮﻧَﮑُــــﻥ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ ﺟَﻠﺒِـــ
ﺗَـــﻮَﺟُـــﻪ ﮐُﻨـــﻪ
ﺑِﮕـــﻮ ﺷﺎﯾَـــﺪ ﻣــﯽ ﺧــﻮﺍﺩ ﻧِﮕــﺎﻫِﺸــﻮ ﯾــﺎﺩﻩ ﯾِﮑــﯽ ﺑِﻨـــﺪﺍﺯﻩ

ﺍﮔـــﻪ ﺩﯾــﺪﯼ ﺟَــﻮﺍﺑِـــ ﺩﻭﺗــﺎ ﮐﺎﻣِﻨﺘِـــ پسر ﺩﺍﺩ ﻧَﮕـــﻮ ﺣَﺘـــﻤﺎ
ﺳَــﺮ ﻭ ﺳِّــــﺮﯼ ﺩﺍﺭﻥ
ﻓِﮑـــﺮﮐُـــﻦ ﺍﺯ ﺧــﺎﮐــﯽ ﺑﻮﺩَﻧِﺸــﻪ ، ﺩَﻟﯿـــﻞ ﻧِﻤﯿـــﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷــﻮﻥﭼَﺘـــ ﮐَـــﺮﺩﻩ ﺑــﺎﺷــﻪ یا

ﺍﮔــﺮ ﻓِﮑـــﺮِﺗـــ ﺩﺭ ﺑــﺎﺭَﻡ ﺧَـــﺮﺍﺑﻪ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺍﻻﻥ ﺑِﮑِـــﺶ
ﮐِــﻨﺎﺭ
ﻣَـــﻦ ﻫَﻨــﻮﺯَﻡ ﺣَـــﺮﯾــﻢ ﻭ ﺣُـــﺮﻣَﺘــﻪ ﯾــﻪ دختــﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌـــﯽ رودارم

بـــﻪ ﺧﻮﺩِﺗـــ ﻧِﮕـــﺎﻩ ﮐُـــﻦ ﺑﺒﯿــــﻦ ﭼَﻨــﺪ ﭼَﻨـــﺪﯼ ﺑَﻌـــﺪ ﺭﺍﺟِﺒَــــﻢ قضاوت کن
😔😔😔😔

..♥♥………………

49 ◄ دیری دی دینگ

—————–**–

‌‌انسان چرا از بقیه موجودات متمایز شده

ما انسانیم ولی نمیدانیم انسانیت چیست

عجیبه ما انسانیم ولی نمیدونیم خدامون کیه
ما انسانیم اما نمیدونیم وقتی تنهاییم باید به کی پناه ببریم
نمیدونیم از کجا اومدیم و قراره کجا بریم

ما انسانیم ولی نمیدونیم دل شکستن کار انسان نیست
ما انسانیم ولی غرورمون زیادتر ازحد انسانیتمونه
ما ساخته شدیم برای اینکه بفهمیم خدایی هست که ناظرمونه اما بیخیالیم

ما انسانیم عقل داریم ولی نمیدونیم چه کاری عاقلانس

خدایا شکرت
خدایا میگیم کمکمون کن اما نمیدونیم کمک کردن چیه

خدایا منو ببخش

—————–**–

40 ◄ چِل شدم
 • 12
 • 4,037
 • 5,312
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها