• چیستان
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

انرژی مثبت

user_send_photo_psot

*~*~*~*~*~*~*~*

بهترین هارا در خودتان خواهید یافت وقتی در دیگران خوبی بجویید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نفرت اسیدی است که بیشتر به ظرف خود صدمه میزند تا به جایی که می ریزد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نشان دوست خوب آن است که خطای تورا بپوشاند وتورا پند دهد و رازت را آشکار نسازد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دونفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند ولی آنرا متفاوت ببینند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زمانی که همه چیزبر ضد شماست به یاد بیاورید هواپیما همیشه برخلاف جهت باد اوج می گیرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

به جای اینکه بر تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مردان وجود آورنده ی کارهای بزرگند و زنان وجود آورنده ی مردان

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زیاد تقلا نکن بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که غیر منتظره است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود هرگز خوشبخت نخواهد شد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ایمان همسایه آسمان روی زمین است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هرکس مرتکت اشتباهی نشد اکتشافی نکرده است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

عالم برای مرد قلب است و قلب برای زن عالمی است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

حقیقت را دوست بدار اما اشتباه را عفو کن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بهترین زمان برای کنترل احساس لحظه ی آغاز آن است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

من ۲۰۰ راه اشتباه برای درست کردن لامپ نرفتم بلکه ۲۰۰ راه یاد گرفتم که اینگونه لامپ روشن نمی شود

توماس ادیسون

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

به ما دوگوش و یک زبان دادند یعنی یکی حرف بزنیم ودو تا بشنویم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش بدنبال می آید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

عمر شما زمانی آغاز میشود که اختیار سرنوشت خویش را در دست میگیرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دشوار ترین قدم همان قدم اول است

*~*~*~*~*~*~*~*

تقدیم به دوستان خوب خنگولستان

39 ◄ بزن لایک خوشگله رو

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

فردا حتمی نیست

امروزت را باشادی شروع کن

امروز دل کسی رانشکن

امروز دیگران را در شادی خود شریک بدان

امروز از کارهای ناپسند پرهیزکن

امروز بخند و لبخندت را به مردم هدیه بده

امروز کارهایت را درست وکامل انجام بده

و کارت را به فردا مسپار

چه کسی میداند؟

شاید فردایی برای تو نباشد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

40 ◄ چِل شدم

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کرده ای

باران روزی به تو خواهد گفت که کجا کاشته ای

پس نیکی را بکار
بالای هرزمینی
و زیر هر آسمانی
برای هر کسی

تونمی دانی کجا و کی آن را خواهی یافت
که کار نیک هرجا کاشته شود به بار می نشیند
اثر زیبا باقی می ماند
حتی اگر صاحب اثر دیگر وجود نداشته باشد

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

44 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 تایید و پذیرش خویشتن در این لحظه، شاه کلید ایجاد دگرگونیهای مثبت در همه ی زمینه های زندگی است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ذهن شما مانند ابزار و وسیله ای است که میتوانید به هر طریق که دوست دارید، آن را بکار بگیرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 به هدایت باطنی خود اعتماد کنید و یقین بدارید که آنچه دانستنش برای شما لازم است، برای شما آشکار خواهد کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

چه باور کنید و چه نه، ما اندیشه های خود را انتخاب میکنیم. شاید از روی عادت، آنقدر به اندیشه ای فکر کنیم که دیگر متوجه نشویم خودِ ما آن اندیشه را انتخاب میکنیم اما انتخاب نخستین، با خودِ ما بوده است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

تن ما مانند هر چیز دیگر زندگی، بازتاب اندیشه ها و اعتقادات درونی ماست اگر به خود فرصت گوش کردن بدهیم، می بینیم که تن همواره با ما سخن میگوید هر سلول تن شما به هر اندیشه ای که در سر دارید و به هر کلامی که بر زبان می آورید، پاسخ می دهد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

به هنگام خواب، در آرامش بخوابید و یقین داشته باشید که فرآیند زندگی پشتیبان شماست و از شادمانیِ شما مراقبت میکند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جملات مثبت برای موفقیت

آنچه اکنون برای اعتقاد و اندیشیدن و گفتن انتخاب میکنید، لحظه ی بعد، روز بعد، ماه بعد و سال بعد را خواهید آفرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 کائنات سرشار از وفور و فراوانی است و این حق ماست که هر چه را نیاز داشته باشیم، به دست آوریم. مگر اینکه خلاف این اعتقاد را برگزینیم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 خود را هر کس و هر چه هستید و کاری که می کنید را دوست بدارید
به خودتان و زندگی بخندید، آنگاه هیچ چیز نمی تواند تکان یا آزارتان بدهد، بخاطر داشته باشید که همه چیز گذراست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هر لحظه ، آغازی تازه است و این لحظه ، در اینجا و هم اکنون ، برای تو آغازی تازه است. این لحظه نقطه ی اقتدار است دگرگونی از همین لحظه آغاز میشود

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

39 ◄ بزن لایک خوشگله رو

khengoolestan_image_Mehrnaznaz_2017-06-03_20_46_47_2

*@***/*

همین الان چشماتو ببند، از ته دلت یه آرزو کن
باهمه وجود باور داشته باش که بهش میرسی
لبخند رو لبات نقش بست،نه؟
حس خوبی داشتی،نه؟
حتی فکرکردن به رؤیاهات هم شیرینه
پس آرزو کن

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 ◄ دیری دی دینگ

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول از جملات کوتاه انرژی مثبت

گذشته‌ات رو میتونی دوباره بنویسى ، اما می‌تونى یه کاغذ تمیز و سفید بردارى و آینده‌ات رو اون‌جورى که می‌خواى بنویسى

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات مثبت و پر انرژی

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می‌‌کشه که آتیش بگیره ولی سال‌ها طول می‌کشه تا نوشته بشه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم از جملات مثبت از بزرگان

از برداشتن یک گام بلند نترسید ؛گاهی از یک فاصله ، یک چاله یا یک مانع ، با دو گام کوتاه نمی‌توان عبور کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم از جملات کوتاه انرژی مثبت

اگر خودت نخواهی، هیچ کس نمی‌تواند باعث شود احساس حقارت کنی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

هیچ‌گاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک دیروز بد خراب نکنید رهایش کنید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم از جملات کوتاه انرژی مثبت

به خاطر بسپار… همیشه مهمترین شکست‌ها و پیروزی‌ها توی ذهن آدم‌ها شکل می‌گیره… توی ذهن آدما

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از انرژی مثبت در خانه

اندکی تأمل… با هر ظرفی به طرف دریا بروی به اندازه همان ظرف آب با خود می‌آوری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

نگران بازی‌های دوران کودکی‌ات نباش… سال‌ها بعد آن‌ها را با فرزندانت تکرار خواهی کرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم از جملات کوتاه انرژی مثبت

هیچ چیز واقعا خراب نیست…حتی ساعتی که از کار افتاده است، دو بار در روز زمان را درست نشان می‌دهد

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

34 ◄ اشمولی پشمولی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جہش كوانتومے
🌸🍃

يہ قانون تو فیزیڪ هست كہ مےگہ: هر ذره د‌ر حال ساطع کردن مدام انرژے از خود است

انرژے بدن من و شما قابل هدایت بہ یڪ سمت مشخص است
اگر بہ چیز مشخصے فکر کنیم انرژے ما بہ سمت اون چیز مشخص مےره
🌸🍃

خیلے وقتہا مےشہ کہ بہ کسے زنگ مےزنیم و مےگہ
چہ خوب شد زنگ زدے! داشتم بہت زنگ مےزدم
داشتم بہت فکر مےکردم
“حلال زاده اے
دل به دل راه داره
🌸🍃

نکتہء جالبش اینہ کہ من بہ محض اینکہ بہ شخص خاصے در هر جاے دنیا کہ فکر کنم انرژےهاے من بلافاصلہ بہ سمت اون حرکت مےکنہ و بلافاصلہ بہ او مےرسہ بدون سپرے شدن زمان
حتے اگہ من توے ایران و طرف مقابل توے آمریکا باشہ
🌸🍃

در فیزیک بہ این مےگن جہش کوانتومے
یعنے انرژے ما از زمان عبور مےکند
پس بہ محض اینکہ ما بہ چیزے فکر کنیم انرژے ما پیش او حاضر است

یہ وقتایے توے خیابون راه مےرے، حس مےکنے کہ یکے داره نگاهتون مےکنہ، برمےگردے مےبینے واقعا داره نگاهت مےکنہ
🌸🍃
شما چطور حس کردے کہ یکے داره نگاهتون مےکنہ؟
قبول دارین کسے کہ بہ شما نگاه مےکنہ، داره بہ شما فکر هم مےکنہ؟

انرژے اون شخص رو دریافت مےکنید و نتیجہء تحلیلے کہ مغز شما از اون انرژے مےکنہ، مےشہ حس شما
شکل پُررنگ این رو مےگن ” تلہ پاتے ” کہ آدمہا یاد مےگیرن با تبادل انرژے فکر همدیگہ رو بخونن
🌸🍃

انرژے ما مثبت و منفے مےشہ، ولے انرژے اجسام خنثے است
اگر حالمون خوب باشہ، اگر آرام باشیم، اگر مہر بورزیم، اگر لطفے کنیم، گر دعا بخونیم
انرژے ما مثبت است
🌸🍃

اگر حالمون بد باشہ، اگر غر مےزنیم، اگر بدوبےراه مےگیم، اگر عصبانے هستیم، اگر استرس داریم، اگر نگران هستیم، اگر اضطراب داریم،
انرژے ما منفے است
انرژے اجسام خنثے است، ولے انرژے انسان مےتونہ انرژے اجسام رو هم مثبت و منفے بکنہ
🌸🍃

آدمہایے کہ مثبت هستن فکرهاے خوب مےکنن و روحیہء عالے دارن انرژےشون مثبت است

آدمہایے کہ منفے هستن روحیہء داغونے دارن انرژےشون منفے است

تا جایے کہ مےتونے از آدمہاے منفے حذر کن
و تا جایے کہ مےتونے
بچسب بہ آدمہاے مثبت
🌸🍃

چرا؟
چون انرژے اونہا روے تو اثر مےگذارد
اگر آدم مثبت دیدے، بچسب بہش
اگر آدم منفے هم دیدے، در رو
چون افسرده دل، افسرده کند انجمنے را
🌸🍃

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

39 ◄ بزن لایک خوشگله رو
به جز خودش… :/

چیٺی چیٺی
بشکسته پهلو

Khalijefars13
👭

Matin jamshidian
حفظ ظاهـر…

چیٺی چیٺی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها