• عاشخونه ها
فال آنلاین

خانه ات آباد ، کم و بیش بخند

❤ کز غمت همچون اسیرم ، در غل و زنجیر و بند ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • اینجا خنگولستان است
  اینجا خنگولستان است
شیخ المریض

شیخ المریض

برو بچ با توجه به اسم و عنوانی که گذاشتیم برای این سری داستانا
اون کسایی که میترسن یا میدونن بعدن اذیت میشن نخونن لطفا

^^^^^*^^^^^

khengoolestan_dastan_tarsnak_18_tir_1396

^^^^^*^^^^^

بنده دبیر بازنشسته هستم و این خاطره هم بر میگرده به زمان تدریسم در مدارس و سال هشتاد

حدود 15 سال پیش . من در منطقه ای به نام تالش گیلان البته در یکی از روستاهاش تدریس میکردم

یه روز طبق معمول وارد کلاس شدم و بعد از نشستن سر جام دیدم یکی از دانش اموزای دبیرستانیم خیلی شوکه هستش

به بچه ها گفتم رضایی چشه

گفت که دیشب جن دیده آقای شعبانی

گفتم یعنی چی که جن دیده ؟؟؟

گفتن دیشب توو خونشون جن دیده ، به تمسخر گرفتم و درس رو شروع کردم

موقع درس به عینه دیدم که پسر بیچاره اصلا حالش خوب نیست و انگار که واقعیته و تظاهر نیست ، گفتم علی چته؟؟

اسمش علی بود . با خیلی مکث و خستگی روحی نگاهی بهم کرد و گفت آقای شعبانی میترسم ؛ اصلا حالم خوب نیست

گفتم چی شده؟؟؟

گفت : دیشب واسم یه اتفاق بدی پیش اومد که نمیخواستم بیام اما به اجبار پدر و مادرم راهی شدم و اومدم

خیلی حرف داشت واسه همین نشستم روو میز تدریسم و شروع کرد

دیشب برای امتحان امروزمون که شیمی داریم ساعت 12 شب کتاب رو برداشتم که بخونم

یه اتاق خواب دارم که جدای از حال و پذیراییه که سمت جنوب خونه واقع شده و رو به جنگل و کوه پشت سر خونست

یه در اتاقم به پذیرایی و خونه وصله و یه در و پنجره به ایوان و سمت کوه که یه سکوی مانند و نرده هست جلوی پنجره اتاقم ، دقیقا هم تختخوابم روو به همون پنجره و دقیقا کنار در اتاقم به پذیرایی قرار گرفته

کتاب شیمی رو برداشتم و بعد شام موقع خواب اومدم توو اتاقم و درو بستم و نشستم روو تختخوابم و تکیه دادم به دیوار و شروع کردم به خوندن

کم کم چراغهای پذیرایی خاموش شد و بعد از چند دقیقه صدای خونوادمو دیگه نشنیدم متوجه شدم که خوابیدن

یه ساعتی گذشت ساعت 1 میشد شایدم یک و نیم نصف شب ، گرم خوندن درس بودم (شبهای پاییز بود و در این مناطق عموما شبها ، مردم زود میخوابن و مخصوصا توو روستاها خیلی ستوکوره و تاریک) گرم خوندن بودم که بخاطر اینکه یه مکثی کرده باشم و یه استراحت به خودم بدم کتاب رو آوردم پایین که قبلش یه ترسی به جونم افتاد

خیلی محیط از نظر حس و فضا سنگینی خاصی داشت ، یباره با پایین اومدن کتاب پشت پنجره روو نرده ها یه مرد رو دیدم

حس کردم چشام تار میبینه ، چندبار چشممو این ور اونور کردم دیدم واقعیته

یه مرد با مو و دندون های بلند ، چنان زشت که نمیشه تجسم کرد ، به پیرمردها شباهت داشت

خیلی ژولیده و بلند قامت ، لباسش سفید و یکسره ، اما خیلی لباسش کثیف بود

چنان ترسی به جونم افتاد که نگو ، چشم توو چشم شدیم حدودا به مدت 20 ثانیه

یه سردرد خاصی رو تجربه کردم

حالم بد شد و انگار تمام اتاق گرماشو از دست داد

انگار که همین شخص با این هیکل داشت موهای سرمو از پشت سرم جدا میکرد ، یه لحظه به خودم اومد گفتم خیاله

بخاطر اینکه به حال خودم بیام کتاب رو به زور به سمت بالا جلوی صورتم اوردم که جدا بشم از اون محیط ، کتاب رو جلوی صورتم به حالت خوندن گذاشتم و یه 2 دقیقه ای ادامه دادم همون حالت رو

کتاب رو به مثال میخوندم اما تمام وجودم ترس بود و دلهره ، جملات کتاب رو اصلا نمیدیدم

خودمو به زور نگه داشتم ، همش زیر لب خدا رو به زبون میاوردم ، همش بسم الله ، کتاب رو میخواستم بیارم پایین که ببینم شاید خیالات بوده

به زور این کارو کردم ، وای خدا ، یه صحنه بدتر ، یه لحظه دیدم همون شخص با خنده های زشت و دندونهای خراب و سیاه پشت پنجرست

با انگشت بهم اشاره میکنه که علی بیا ؛ علی بیا ، چشم توو چشم شدیم باز

کتاب از دستم افتاد ، یه خنده بدی کرد و خودشو چسبوند به شیشه پنجره

کل بدنم تسخیر شده بود انگار ، نوعی بیهوشی که میدیدم اما نمیتونستم کاری کنم

ضعف کرده بودم ، بدنم سست شده بود و حالم دست خودم نبود

هیچ جا رو نمیدیدم ، همش با انگشت میگفت بیا جلو ، یباره با یه حالت غریزی فقط یادمه یه بسم الله گفتم و از پهلو خودمو انداختم به زمین و کنار در ، با تمام توان باقی موندم چنان ضربه ای به در زدم و سرم افتاد روو فرش و دیگه متوجه نشدم چی شد

بعد از چندی دیدم که بابا و مامانم نگران اب میپاشن رو صورتم و صدام میزنن علی چت شده ، علی چت شده ؟؟

تا یه ساعت نمیتونستم حرفی بزنم ، از پدر و مادرمم هم میترسیدم ، پدرم یه چیزایی رو فهمید

رفت سمت پنجره و به اینور و اونور نگاه میکرد و یه چیزایی رو زمزمه میکرد . منو بردن توو حال و بعد از نیم ساعت کم کم و با لکنت ماجرا رو شکسته و ناقص واس بابا و مامانم توضیح دادم

19 ◄ دینگله دینگو

برو بچ با توجه به اسم این مورد داستانا ؛ کسایی که میترسن یا میدونن بعدن اذیت میشن نخونن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_dastan_tarsnak_14_tir_1396

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

در زمانی که نوجوان بودم به همراه سه برادر و دو خواهر و پدر و مادرم در خانه ای در همین روستا زندگی می کردیم

که دو اتاق و یک راهرو و یک زیرپله همچنین یک تراس و یک حیات بسیار بزرگ که مثل یک باغ بود داشتیم
داخل اون انواع مرغ و خروس و غاز و اردک اینا داشتیم

داخل خونه طبق معمول گذشتگان همه ی خانواده داخل یک اتاق می خوابیدیم

تو یکی از شبها که خوابم نمی برد صداهایی شنیدم یکی از داداشام رو که کنار من خوابیده بود صدا زدم

و هر دو به آرامی پشت در اتاق که شیشه بود و کاملاً راهرو و پله هایی که از روی زیرپله به پشت بام می رفت دیده می شد رفتیم

و به راهرو که صدا از آنجا میومد نگاه کردیم و با کمال تعجب دیدیم چهار نفر که حدود شصت سانت قدشان بود و یکی از آنها یک چادر گلگلی به سر داشت از زیرپله بیرون آمده و به سمت پله ها برای رفتن به پشت بام در حرکت بودند

که یهو داداشم فریاد کشید دزد و با صدای او همه بیدار شدند و آن چهار نفر هم رفتند

وقتی جریان را برای پدرم گفتم لحظاتی به مادرم خیره شد و بعد گفت به نظرتان آمده و چیزی نبوده و فردای آن روز پدرم پیرمردی را به خانه آورد و کلیه لوازم زیرپله را خالی کردند و آن پیرمرد شروع کرد به خواندن دعا که لحظه ای نگذشته بود پیرمرد غش کرد و بعد از به هوش آمدن دیگر نمی توانست راه برود

و چیزی به پدرم گفت که نمی دانم چه بود ولی هرچه بود پدرم را رو وادار کرد تا خانه را بفروشه و تغییر مکان بدهیم

و تا فروختن خانه که آن هم در روستا کار ساده ای نبود به خانه س پدر بزرگم رفتیم چند روز نگذشته بود که شب پدر بزرگم برای گرفتن آب رفت و کسی نمی داند چه اتفاقی برایش افتاد که سر زمین کشته شد

یکماه پس از آن برادرم که در آن شب با من بود ناپدید شد و چند روز بعد جسدش را در چاه پیدا کردند پدرم که از این اتفاقات بسیار دلشکسته و نگران بود

نزد کسی رفت که در یکی از روستاهای اطراف بود و بسیار هم معروف بود و جریان را برایش گفت و جویای راه چاره ای شده که آن شخص توصیه کرده بود فوراً به خانۀ خودمان بازگردیم تا از اتفاقات بعدی جلوگیری شود و دیگر چه چیزی به پدرم گفته بود که از آن به بعد برخوردش با من تغییر کرده بود

و طوری با من رفتار می کرد که انگار از آنها نیستم و همه چیز تقصیر من بوده به هر صورت به منزل خودمان برگشتیم و ماهها خبری نبود تا اینکه یک شب در نیمه های شب کسی مرا تکان داده و بیدار کرد

وقتی چشمانم را باز کردم دیدم دختر جوانی است

که با خنده به من گفت بلند شو دنبالم بیا نمی دانم چگونه شد که نه قدرت مخالفت داشتم

و نه فریاد بی اختیار دنبالش رفتم و مرا به سالن بسیار بزرگی که در زیر زمین بود برد در آنجا عدۀ زیادی بودند همه مرا نگاه می کردند و خارج می شدند ولی هنگام خروج می دیدم تبدیل به گربه می شوند و روی دو پا راه می روند دخترک جلو آمد و دست مرا گرفت و از آنجا خارج شدیم دیدم در یک بیابان وسیع هستیم

پرسیدم آنها که بودند و چرا من آنها را اینگونه می دیدم دختر جوان گفت آنها اقوام من بودند و ما از جنیان هستیم و زمانی که تو متولد شدی من همبازی تو بودم و وقتی مادرت دچار بیماری شد و نتوانست دیگر ترا شیر بدهد این ما بودیم که شبها تو را سیر می کردیم و من تا صبح همراهت می ماندم

از آن به بعد همیشه آن دختر آمده و مرا به همراه خود می برد بعد از مدتی راجع به اتفاقات گذشته از او سؤال کردم و او گفت مقصر پدرت و آن پیر مرد بود

که باعث شدند به برادان من آسیب برسد و بعد از آن تا به امروز این دختر جن با من است و پس از مرگ پدر و مادرم به اینجا آمدم و روزی به خواستگاری دختری از اهالی همین آبادی رفتم که صبح آن روز خبردار شدم دخترک بینوا هنگام درست کردن آتش دچار سوختگی شدید شده و بعد از آن این دختر جن به من گفت هرگز نمی توانی با کسی ازدواج کنی من نمی گذارم از آن روز تا به حال این دختر و دو جن دیگر همیشه با من و در اینجا هستند که تو آن شب یکی از آنها را دیده بودم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_post_tarsnak_14_tir_1396_2

58 ◄ یا لایک کن یا خودت رو تسلیم کن

وقتی دارید نماز به بچه ها یاد میدید از حرکات اضافی بپرهیزید

بچه فکر میکنن جز قواعد اصلیه

*shadi* *shadi*

حجم پونصد کیلو بایت ◄
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

میگن خنده دار ترین کلیپ سال 2015 بوده

خیلی باحاله دانلودش کنید

حجم سه مگا بایت ◄
*vakh_vakh* *vakh_vakh*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

*abnabat* مهر مادری *abnabat*

حجم یک و نیم مگا بایت ◄

:khak: :khak:

59 ◄ یا لایک کن یا خودت رو تسلیم کن

بیشترین شکلک مورد استفاده در کشور فرانسه قلب است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اگر در کشور چین پاندایی را بکشید شما به جرم کشتن آن اعدام میشوید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ماهی قرمز تواناییِ دیدن اینفرارد و اشعه ی ماورای بنفش را دارد؟؟؟

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

خونِ خرچنگ دریایی بی رنگ است اما زمانیکه با اکسیژن مخلوط میشود به آبی تغییر رنگ میدهد؟؟

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سبزيجات را خيلي خرد نكنيد
ويتامين به راحتي اكسيد مي شود و بر اثر حرارت دادن و خرد كردن از بين مي رود 🍂

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مصرف مویز از پیر شدن سلول های بدن پیشگیری می کند و آنها را در برابر حمله ی میکروب ها حفظ می کند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زعفران گرانتـــرین ادویه جهان است

نیاز به نگهداری در یخچال ندارد زیرا سرمای یخچال از کیفیت آن می کاهد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

یکی از عجایب هفتگانه جهان مجسمه مسیح است که در برزیل ،شهر ریودوژانیرو قرار دارد.این مجسمه با ۳۹/۶ متر بلندی در سال ۱۹۲۶در ارتفاع ۷۱۰ متری در نوک کوه کورکووادو ساخته شده است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

با دست مخالف صبحانه ميل كنيد
با دست غیر معمول مسواک بزنيد
مغز را به چالش بكشيد تا عصبها مجبور شوند مسير جديدی بسازند با اینکار ظرفیت مغز و حافظه را زیاد میکند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

گشنیز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان فراوان تاثیر زیادی روی پوست دارد و باعث جوانی پوست می شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

در سال 1352 ایران تنها کشوری در آسیا بود که پاسپورتش در بیش از 90 کشور جهان نیاز به ویزا نداشت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

کشور نروژ با ادعای برابری جنسیتی سربازی را برای خانم ها اجباری کرد
با خوابگاه مشترک با آقایان

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دادن عسل به کودک زیر یکسال خطرناک است

عسل درصورت محتوی بودن به ماده‌ای بنام آندوسپور بوتونولیوم ، منجربه مسمومیت غذایی و فلج عضلات تنفسی میگردد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هضم غذا در بانوان به علت معده ی ضعیف تر، از آقایان سخت تر است

مشکلاتی که از هضم نامناسب ناشی می شود
کم خونی و بی حوصلگی
درمان

با غذا لیمو یا سبزی بخورید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

چطوری وقتی عصبی هستیم وضربان قلب بالا میره آروم کنیم خودمون رو؟

به انگشت شستتون آروم فوت کنید ، بااینکار شمامیتونید ضربان نبض شستتون روکم کنید وبه طرز عجیبی ضربان قلبتون هم کم میشه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اگر گوشت از حالت منجمد خارج شود ، حتما باید آن را مصرف کرد و از انــجماد دوباره آن خود داری کنید ، زیرا آهــــن و ویتامین‌ های موجود گوشت در این فرآیند از دست می‌رود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

آیا میدانستید ؟؟

39 ◄ بزن لایک خوشگله رو

بچه های الان واسه خودشون اتاق دارن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

زمان ما بچه ها گوشه داشتن. مثلا میگفتن بچه برو یه گوشه بگیر بشین

😐😐😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کارت بانکم گم شد، رفتم بانک بسوزونمش.

بانکیه گفت: با این میانگین حسابی که تو داری برو خودتو بسوزون، چی کار به کارت بانکی‌ات داری؟

😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سخت است میان هق‌هق شبانهات
که غمگین در انتظار پیامش نشسته‌ای…….

یهو فروشگاه شهروند پیامک بده

بادمجون کیلو 2500

😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چگونه در کارهای منزل به ز‌نمان کمک کنیم؟
😜

یک – در خوردن غذا با او همکاری کنید
😇
دو – کانال‌های تلویزیون را شما عوض کنید
😅
سه – موقعی که همسرتان مشغول تمیز کردن زمین و جارو کردن است، پایتان را بلند کنید که زیر پایتان را نیز جارو بکشد
😇
چهار – با آواز خواندن در حمام، موجبات شادی همسر دلبندتان را فراهم آورید
😅

پنج – وقتی همسرتان در آشپزخانه مشغول پخت غذاست، گاهی به آشپزخانه سرزده و با ناخونک‌زدن به غذا به او در پخت غذای خوشمزه‌تر و لذیذتر مشاوره دهید
😼
شیش – برای هر بار آب خوردن، یک لیوان بردارید و در آن آب بخورید تا همسر شما بهانه‌ی کافی برای آب‌بازی داشته باشد
😛
هفت – موقع پاک کردن سبزی، زن‌تان را تنها بگذارید تا بتواند در آرامش و با تمرکز، سبزی‌ها رو پاک کند
😘
هشت – موقعی که خانومتان در حال پاک کردن شیشه ها هست از پشت شیشه شکلک دربیارید تا خستگی اش در برود
😁

من از همین‌جا از همه‌ی آقایونی که اینقدر تو خونه به خانوماشون کمک می‌کنند، تشکر
می‌کنم

😜😜😜

نشر دهید تا همه‌ی مردان به وظایف خود آشنا شوند

😌😎😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

لطفا با ریتم گل پری جون بخونید
عزراییل
جاناتی جون؟😍
بله؟😊
جون دایی جون؟😍😘
بله؟🙂🙃
بیا بریم!🚶
نمیام ☹️
خسته شدم 😖
نمیام 😕
بیا بریم 😑😐
نمیام 😐
خسته شدم 😖😫
نمیام 😡😒
وای😱 وای 😱وای 😱
چه قد اطفار میریزی چه قد تو قر میریزی .😯😦
دشمن منی تو ناز گل من .😔
رقیب منی تو جیگر من 😋😍
وااااای وای وااااای وای .😂😱😂😱

جاناتای
به من میگن جاناتی 😏
جون نمیدم سر سری 😝
با لباسای زر زری 👔👕
جون میگیرم از هر کسی☺️
من جاناتیمو هیچ کسی 😏
نمیتونه ببرتم کسی😐
خوشکلمو ناز بری 😍
اسم منه جاناتی 🙂
اسمت چیه ؟ 🤔
جاناتای

:khak:

بخدااگه بگین تکراریه باتسببح میفتم دنبالتو😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مورد داشتیم دختره به پسره گفته قلبتو بهم میدی؟
پسره هم واسش نوشته:۵
دختره پرسیده یعنی چی؟
پسره گفته وارونه دادم تیزیش نره تو دستت

پسر است دیگر

برای مخ زنی همه کاری میکند

😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

انقدرخلاصه نویسی تو فینگلیش پیچیده شده که

.
.
.
.
.
.
.
.

مثلا دختره می نویسه
hdn

تومیگی اوکی بعد میفهمی قول ازدواج دادی تازه قبول کردی خرج باباش اینارم بدی
😟😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

وضعیت زندگیم یه جوریه که هر بار خدا رو شکر میکنم فرشته سمت راست شونه‌م میزنه پس کله‌م میگه هوی گلابی🍐، مسخره نکن😒😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شما به این اعداد توجه کنید 10، 20، 3، 15، 1616
هر کی میگه 16 نیست، 17، 18، 19، 20

.
.
.
.
.
.
.

بعد انتظار داشتن ریاضی رو بفهمیم، پایمون تباه بوده

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفتیم مشهد بابام داشت با یه خادم حرف میزد

نمیدونم چی میگفت

فقط شنیدم خادمه بهم نگاه کرد گفت

فکر نمیکنم امام رضا بتونه برایِ ایشون کاری کنه

😶😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻣﮕﺴﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮔﻮﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ!!💩

ﺻﺎﺣﺒﺨﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻪ؛ ﭼﺮﺍ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ، ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻋﻨﯿﺪ

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺷﺎﺵ ﺑﺮﯾﺰ ﺑﯿﺎﺭ برا مهمونا

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻥ خیلی😑😂

*vakh_vakh* *vakh_vakh*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

63 ◄ بزنم به تخته بزنم، رنگ روت واز شده

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

اگر ثروتمند نيستي مهم نيست، بسياري از مردم ثروتمند نيستند

اگر جوان نيستي، همه با چهره‌ي پيري مواجه مي‌شوند

اگر تحصيلات عالي نداري با كمي سواد هم مي‌توان زندگي كرد

اگر سالم نيستي، هستند افرادي كه با معلوليت و بيماري زندگي مي‌كنند

اما اگر عزت نفس نداري، برو بمير كه هيچ نداري

^^^^^*^^^^^

اسپنسر جانسون
از كتاب: یک دقیقه برای خودم

42 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

دانشمندان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده‌اند که استشمام بوهای مختلف روی نحوه رفتارهای انسان تأثير مستقيم دارد

*~*~*~*~*~*~*~*

استشمام بوی نان
khengoolestan_axs

باعث می‌شود شما مهربان‌تر شويد. در واقع بوی نان انسان را نرم‌تر مي‌کند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بوی نعناع
khengoolestan_axs

به‌خصوص برای ورزشکاران باعث ايجاد انگيزه و علاوه بر اين، باعث بهبود خُلق و خوی افراد مي‌شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دانه های قهوه
khengoolestan_axs

استرس را به حداقل ميرساند و شادمانی بيشتری را به سمت شما جذب ميکند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بوی پرتقال و ليمو
khengoolestan_axs

باعث افزايش انرژی و به دنبال آن شادی و نشاط می‌شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بوی سيب
khengoolestan_axs
باعث افزايش اميدواری ميشود خصوصاً در صبح

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

42 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

آهنگ شاد قاسم آبادی

ووی سوتیا بیان وسط

گیلیلیلیلیلیلی لیلی لیلیلی لیلیلیییی

dance_3_tir_1396

ناز نازه دونه دونه

گل بریزم گله پونه

باغ لبات کشته منو

یه ذره غم نمیمونه

لای ، لای ، لالا لای

دل به دلداره شسیشکب
تلسنیت شسیاشه
نسیبلی یتلبس زهعتشیش شسی

یار مبارک باد مبارک باد

حالشو نداشتم تایپ کنم خیلی تند میخونه

:khak: :khak:

حجم چهار مگا بایت ◄

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

یه آهنگ شاد بندری

ما شا الله بندری بی کار نباشه

اون دستای بندری رو ببر بالا بکوب تو سرت

💃💃💃💃

آها ما شا الله

dance (2)dance (7)dance (4)

سپیده یاروم ، نازنین یار

سپیده جونوم نازنین یار

بی تو حیرونوم مو

ز عشقت مجنونوم مو

سپیده یاروم ، نازنین یار

سپیده جونوم نازنین یار

ووی تویی دلداروم نازنین یار

سپیده یاروم ، نازنین یار

اون ولک بندریا بیان وسط

💃💃💃💃💃

یاره بالا بلند یه شاخ و شمشاده

سبزه و خشگله لطیف مثله گله میگن پری زاده

💃💃💃💃💃

حجم سه و نیم مگا بایت ◄

قریا بیان وسط

قرررررررررررش بده و فرررررررررررررش بده

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

مجدد لیست موزیک رو فعال میکنیم که بتونید به آهنگ های قدیم ما دسترسی داشته باشید

یادتون باشه تا وقتی میخواید دانلود کنید نزنین بره چون وقتی بره دیگه باس بره تا دفعه بعدی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

*baghal*

عیدتون مبارک

دوستتون داریم

**♥** *ghalb_sorati*

75 ◄ چه کـــســـی بود لایک کرد ؟

یه آهنگ شاد و سره حال فارسی دانلود نکنی از دستت رفته

حجم هفت مگا بایت ◄

بیـــــــاااااا

dance (2)dance (4)

خودت میدونی عزیزی

ازینه که میگریزی

بزار همه بدونن عاشقا اسیر فنای عشقم

که من با تو مستم ، تو رو میپرستم

عزیزم با منی تورو میپرستم

ایولا عاقا شهرام

میدونی دوستت دارم قده یه دنیا

قده اون ستاره های اسمون ها

پا به پات تو میام هر جا که باشی

ببرم با خودت به شهر آرزو ها

dance_16_khoradad_1396

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سیستم لیست موزیک رو فعال میکنم که به همه موزیک های شاد خنگولستان دسترسی پیدا کنید

*baghal*

79 ◄ لایک کن و بیا بقلم

از تاریخ 13 خرداد ۱۹۳۶ تا 2 تیر 1396

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (1)

نقاشمون میگه که

منو هدفونم ، شما همه

بعدم نوشته  که مرسی که عاشقمی

*tafakor* *tafakor*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (2)

بیییییب بییییب اینجا هممون خولیم

*shadi* *shadi*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (3)

خدا کنه اولی و آخرین بارشون باشه

الهی آمین

*fereshte*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (4)

اینم مبینا برا تولد پسرش درست کرده

ای وای من تولدش مبارک

خیلی بی انصافی کردی مبینا باس یه خبر میدادی روزش که دو سه تا آهنگ حرام بزارم

ان شا الله که خداوند حفظش کنه براتون و شما رو هم حفظ کنه برای اون

*kado* *kado*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (5)

کاربرمون گفته که  ، چنتا لایک داره دخترمون ؟؟

والا لایکش رو نمیدونم ولی خییییییییییییلی لُپ داره

*lover* *amo_barghi*   *ghalb*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (6)

اون که شکمش از همه بزرگ تره منم

*khoraki*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (7)

آی سو  میگه که  تا امید هست غم ندارم

واقعن امید خیلی تاثیر داره رو زندگی کردن

روی رفتار

برا همینه که خدا میگه بزرگ ترین گناه  نا امیدیه

خیلی خوب بود دمت گرم آی سو

**♥** *ghalb_sorati*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (8)

 

خو این نقاشیو رویا برامون فرستیده

 

درست نمتونم بخونم ولی

 

پسره گفته که

سلام من آمدم

 

دختره گفته باشه برو گمشو الان میان

 

یه همچین چیزی باس گفته باشه دیگه نگاه چه عصبانیه دختره

 

*Aya* *Aya*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (9)

اینو هم هانیه خانم فرستیده

نوشته هنرونه دخترونه

ولی ناموسا این هنرونه پولدارونه اس

بعدم خیلی جاها جواب نمیده

یهو دیدی پاتو بریدن که کفشاتو ببرن

*are_are* *are_are*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (10)

 

چی شدی ماریا ؟؟

خیلی کم پیدایی ها

 

تقریبا از چهارشنبه سوری که با هم رقصیدیم تو خنگولستان دیگه ندیدمت

 

چیزیت شده ؟؟

 

نکنه عاشخ شدی ؟؟

 

بلا به دور

 

*kotak* *kotak*

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (11)

یاد اون همیشه همراهمه
اما اون به یادم نیست

یه تکست نوشته خوندم که خیلی قشنگ بود

میگه که اونقدر دوستت دارم که

یادم میره تو دوستم نداری

*odafez* *odafez*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (12)

اینم یه کاربرای دیگمون فرستیده

نوشته که خیلی هم خوشگله لازم نیست بگید

ولی من میگم

خوشگله  و خیلی انرژی داره رنگ بندیش

*mrs*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (13)

بازگشت رو مخ اول رو با سبک مثلنی هاش رو گرامی میداریم

رو مخیه خودمونی

*raghs_gilgili* *raghs_gilgili*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (14)

تکواندو و دختر عمش هستند

تکواندو بچه بزرگه  ایی ؟؟

*moteafesam* *moteafesam*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (15)

 

نقاشمون برامون شکلات کشیده بعد گفته بفرمایید آنبات

*abnabat* *abnabat*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (16)

به این میگن استفاده کامل از ساختار بخش نقاشی

 

خیلی عالی و زیبا

دمت گوریل

این کاربره ما خیییییییلی زیر آبیه ناموسا

دست همه رو از پشت بسته

کلن دوتا کامنت ازش داریم

اونم ماله تیر ماله پارساله

باو بیا رو آب ما خودمونی هستیم

*kotak* *kotak*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (17)

 

این دوره نقاشیه مارال خانم بیشترین لایک رو گرفت

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (18)

صبا خانوم  میگه برای عکس چی بگم ؟؟

اصن چی متیتونم بگم ، به جز اینکه خدایا شکرت

 

واقعن همینه

خدایا شکرت

*lover* *lover*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (19)

کاربرمون میگه شبدر چهار پر

نشانه ی شانس منه

امممم مممم منم یه مگس داشتم پراشو کندم راه میرفت تو خونه

اونم نشونه شانس من بود

 

تا اینکه با بد شانسی زیر پای بابام له شد

*gerye* *gerye*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (20)

یه کاربر داریم گفته که

هر کی بگه هنرمندانه نیست و زشته

خشتکشو میکشم رو سرش

 

دلتنگی صدا نداره

 

ولی اعصاب خوردی خیلی صدا داره

 

*shokhi*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (21)

اینم از بروبچ عشقیه خنگولستان که مارو لایق یه تابلو از نقاشیاش دونسته

خیییییلی عزیزی

 

*bandari* *bandari*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (22)

این بزرگ بشه  میشه من

*malos* *malos*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

naghashi_2_tir_1396_khengoolestan (23)

این نقاشی رو هم

یکی دیگه از کاربرامون کشیده خودش و برامون فرستیده

بالاش نوشته بود

 

علاقمندی رو ابراز کنی بهتره

عالی کشیدی ، ایولا

خداوند روز به روز به استعداد هات اضاف کنه ان شا الله

 

و قلمت پا بر جا  *modir*

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

یه توضیح کوچیک برا بخش نقاشی بدم

اینکه این بخش نقاشیه ما دو شیفت کاری داره که اینجوریه

میرید تو منوی خروج ؛ ازونجا بخش نقاشی رو انتخاب میکنید

و آخر کار میتونید برامون نقاشیتون رو بفرستید

هر نفر داخل خنگولستان یه تابلو نقاشی داره

که وقتی نقاشیشو میفرسته بعد میتونه داخل بخش اسلایدر بعده تایید ببینتش

و هر چی نقاشی بفرسته فقط و فقط روی هم دیگه کپی میشن

و ما هر هفته یکبار یه همچین پستی میزاریم و نقاشی های فرستاده شده رو با زیر نوشته میزاریم

و نقاشی هاتون یادگار تا زمانی که خنگولستان عمر داره اینجا حفظ خواهد شد

شیفت دومشم که به صورت ذخیره فقط روی حافظه ی گوشیه

*ghalb* *gol_rose*

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

برو بچ دست و پنجتون درد نکنه

اینکه هستید ، بمون دلخوشی میده

یه مقداری  کم اوردیم

خیلی زور میزنیم

ولی خب زورمون نمیرسه

 

اینکه ادم همیشه با نهایت تلاشش بخواد برسه

ولی نشه خیلی زور داره

ولی خب از کسی گلایه نداریم

اگه یه نمه دلخور باشم از دست خداس

ما هدفمون رو خدایی و در راه خدا گذاشتیم

که یکمی بیشتر هوای ما رو داشته باشه

ولی خب به نظرم بخاطر رو سیاهی من و امثال من  ، مخصوصا بلقیس که پوستشم سیاه  کلن

 

باعث میشه که دستامون رو نگیره

 

صدامون بش نرسه

 

از روز اول این بلقیس که سیاه بود من فهمیدم  اینجوری میشه

 

 

تابلو نقاشیا ریفرش شد نقاشیاتون رو میتونید مجدد بفرسید

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

برای مشاهده نقاشی های سری قبلی میتونید از لینک های زیر استفاده کنید

نقاشی های ارسالی ۲۹ اردیبشهت ۱۹۳۶ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ◄

نقاشی های ارسالی 21 اسفند 29 اردیبهشت ◄

نقاشی های ارسالی 3 اسفند تا 21 اسفند ◄

نقاشی های ارسالی از 7 بهمن تا 3 اسفند ◄

نقاشی های ارسالی از 18 دی تا 7 بهمن ◄

نقاشی های ارسالی از 9 دی تا 18 دی ◄

نقاشی های ارسالی از 28 آذر تا 9 دی ◄

نقاشی های ارسال شده از 9 آذر تا 28 آذر ◄

نقاشی های ارسال شده از 23 آبان تا 9 آذر ◄

نقاشی های ارسالی از 4 آبان تا 23 آبان ◄

68 ◄ انگشت مبارک را بر من بفشار
 • 10
 • 4,069
 • 4,926
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها