• خندانکس
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • قرش بده و قرش بده
  پس بیا وسط قرش بده

arbain

ﮐـﺮﺑـﻼ ﮐـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯽ …

ﻣـﯿـﺪﺍﻧﯽ ﻗـﺪﻡ ﻗـﺪﻡ ﺗـﺎ ﻋـﺸـــﻖ ﺭﻓـﺘﻦ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﻪ …

ﻣـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﺍﺯ ﮐـﻨـﺞِ ﺷﺶ ﮔـﻮﺷﻪ ﭼـﻪ ﺻﻔﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧـﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻗـﺒّــﻪ ﯼ ﺍﺭﺑـــﺎﺏ …

ﻣـﯿﺪﺍﻧـﯽ ﻣـﺰﻩ ﻣـﺰﻩ ﮐـﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﮔـﺮﺩﺍﻥ ﻣـﺰﺍﺭ ﻋﻠﻤـــﺪﺍﺭ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـﻪ …
ﻣـﯿﺪﺍﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻧـﯿـﻢ ﻧـﮕـﺎﻫـﺖ ﺑـﻪ ﺳﻤـﺖ ﺣﺴــﯿـﻦ ” ع ” باﺷﺪ ﻭ ﻧـﯿـﻤـﯽ ﺩﯾـﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳﻤـﺖ ﻋﺒـــﺎﺱ” ع ” ﻭ ﺩﻝ ﻧﮑَﻨـﯽ ﺍﺯ ﻗـﻠـﺐ ﺑﯿـﻦ ﺍﻟﺤـﺮﻣﯿـﻦ ﺷﺎﻥ …

ﻫـﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬـﺎ ﺭﺍ ﻣـﯿﺪﺍﻧﯽ ﻭ ﺑـﺎﺯ ﺩﻝ ﺁﺷﻔﺘـﻪ ﻣﯿـﺸﻮﯼ ﺗـﺎ ﻧـﺎﻣـﺸـﺎﻥ
ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ …

ﺧــﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ
ﻧﺪﯾـﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …
ﺷﻨﯿــﺪﻥ ﮐِﯽ ﺑُﻮَﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾـــﺪﻥ …

ﯾــﺎ ﺣـﺴﯿـﻦ

°°°°°°

حسین ﺟﺎﻥ …
ﺍﺯ ” ﻫﻤﻪ “ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ” ﻫﻤﻪ
ﺍﻡ … ”
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯ ” ﻫﻤﻪ ” ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ …

ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ” ع ”

دروصف محرم متفرقه  خنگولستان

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات
 • 7
 • 299
 • 3,513
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حال من

KAMYAR
غصه منو میکشه

شیخ المریض
خدا

بلقیس
بسته جوک

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها