• خندانکس
فال آنلاین

خوشبختی

🌹  همین دور هم بودن ماست  🌹

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دل شکستن خر است
  دل شکستن خر است

دلنوشته

8d49e3ef60a84f25388dbcd49da27248_500

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش
به لبخند بین حرف هایش
به سبک ادای کلماتش
به چشم هاش خیره شو
دستهایش را به حافظه ات بسپار

ادامه مطلب

۲ ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

چنان زندگی را سخت گرفته ایم
گویی سال ها قراراست باشیم
کاش یادبگیریم رهاکنیم و بگذریم
ما به ارزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم
زندگی کوتاه است…
شاید فرصتی نیست تا عکسی شویم یادگاری روی طاقچه ای که هرروز گردگیری مان کنند
اصلا گاهی باید نرسید
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،نداشتن تو را عاشق تر میکند
و مفهوم زندگی چیزی جز عشق نیست

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺩﻳﺪﻯ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻴﺒﺮﻯ اﺫﻳﺘﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ میسوزه ﺍﺯ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻤﻴﺮﻩ …

ﺍﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻴﺒﺮﻯ بعده ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻴﻜﻨﻰ …

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ فقط تو ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭ نداﺍﺷﺘﯽ …

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺱ :)

۱۱ ◄ i love u

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺴﺎﻟﻢ :)

♥ خدﺍﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎم اشکهای اﻣﺴﺎﻟﻢ … ♥

♥ ﺧﺪﺍﻳﺎﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺪﮔﻰ امسالم … ♥

♥ﺧﺪﺍﻳﺎﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻳﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﻯ ﺧﻮﺩم باﺷﻢ … بیشتر ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ…♥

♥ﻭ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ بهاری ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻪ دﻝ… :)

♥ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮق … ♥

♥ ﺁﺭﺍﻣﺸﻰ ﺑﻪ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺎﻳﻰ، ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻭ منشی ﺑﻪ وسعت ﻫﺮ ﺩﻭ جهان … ♥

♥ و ﺧﻠﻮﺕ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﭘﺮ بشه … ♥

♥ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻢ …♥

♥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ سال ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ، ﺩﻋﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ♥

♥خداجونم یکاری کن به اون ارزومونم برسیم :(
ارزو بدل نمیرم ها گناه دارم :(

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

” ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ”

ﺑﺮﮒ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﻪ هنگام ﮐﻤﺎﻝ …
ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﻡ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ببر …

” ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ ”

ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻟﺘﻨﮓ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺩﻩ ﻧﮕﯿﺮ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻻﻧﻢ …
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ …

” ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ”

ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ, ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻓﺎﻥ هاﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ” ﺧﺪﺍ” ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺪﺍ …

” ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ ”

ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﻴﺮ ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ “ﺯﺑﺎﻧﻢ ” ﺍﺯﺷﮑﺮﺕ ﺑﺎﺯ می ﺍﻳﺴﺘﺪ تقصیری ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﻗﺎﺻﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻴﺂﻭﺭﺩ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺕ …
ﻟﮑﻨﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ …

ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺫﮐﺮ ﺧﻴﺮﺕ ﺟﺎﺭﻳﺴﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪﮔﻲ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :)

۱۱ ◄ i love u

d75ca47dc391133e170cae34cb022429_500

بهار که از راه می‌رسد
جوانه سر می‌زند، شکوفه می‌شکفد
باران نم‌نم می‌بارد آسمان نفس می‌کشد

اما

بهار که از راه می‌رسد
زمین سبز می‌شود بلبل نغمه خوان می‌شود
روز نو می‌شود سال نکو می‌شود

اما… تو چطور؟

ادامه مطلب

۱۳ ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

خــوب ِ مــن همین جا درون شعرهایم بمان

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدم ها

مرا با خود نبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دست هایمان

تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم…

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

هعععی خدا

دلم برات تنگ شده نیمباز :(
چی میشد فیلتر نمیشدی :(
دلم خیلی برات تنگ شده :(

برای تو … برای بچه ها :(
برای روممون :(
برای خنگ بوت پیج بوت :(

برای تا نصفه شب با بچه ها حرف زدن تنگ شده :(

دلم برای منشیم تو بمبوس نگ شده :'(

دلم برای خاطره های اصغر تنگ :( شده

برای چرت وپرت گفتن با ابجی فندوق :(

برای نصیحتای اکوری پکوری :(

برای قهر کردنای ابجی مشهدی :(
دلم خیلی تنگ شده نیم جونم :(
خیلی زیاد :'(

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

عـــشــق یـعـــنـی
تـوو لحـــظــه هـایــی کـه بـقــیه کـنــارش نیـسـتن
تـو کـنـارش بـاشــی و کـنـارش بِـمـونـی …

یعنی اینـقد دوسش داشـتـه باشـی کـه بتــونـی آرومـش کنـی …

از نـاراحتــیـــش ، دل تو هم بگـیره …

یعـــنی ایـنقد جرأت داشـــته باشـی کـه بـه همــه بـگــی ایـن عـشـقـمه …

یـعنی حـاضـر بـاشـی اگـه روو فرم نـبـود بـه خــاطــرش از بــعضی کارات بـرنی وبـا اون بـگـذرونی …

آره عـزیــزم عــشـق دل و جـرأت میـخـواد …

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺱ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ سرﭘﻨﺎﻫﻦ، ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭﯼ ﺍﺑﺮﺍ ﭘﺮﻭﺍﺯ میکنه ﺗﺎ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻪ …

ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ کنند، اﯾﻦ ﻣﯿﺮﻩ ﺷﮑﺎﺍﺍﺭ ﮐﻨﻪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ سن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ میگیم ﭘﯿﺮﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ، اﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ، اﻭﻝ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ بعد ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺍﺧﺮﻡ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺶ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺶ ﺑﺸﮑﻨﻪ …

ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻪ …

۱۵۰ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ بشه!

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺸﻪ ﻋﻘﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺏ …
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺸﻪ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ …

عقاب

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست
 • 3
 • 2,989
 • 3,909
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حکمت ۵۰

شیخ المریض
متن زیبا

خُل و چِل
عشق بی اندازه

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها