• پیامک
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

جوک های آذر 93

بعد کلاس به دختره گفتم :خانم میشه جزوتونو بدید ازش کپی بگیرم. خلاصه گرفتم ازش ولی انتشارات بسته بود،

بهش گفتم:من وسیله دارم تو شهر میرم،شمام بیاید هم میرسونمتون هم کپی  میگیرم جزوتونو بهتون برگردونم

گفت:میشه دوستامم بیان؟

ادامه مطلب

28 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟

ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﯿﺶ ﺗﺎ !

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ! ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ !

ﭼﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﯿﺐ ﺩﻭﻡ ، ﺷﯿﮑﻤﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﻪ ! ﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ !

ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ

.

.

.

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟

ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻡ : ﺩﻩ ﺗﺎ !

ﺩﺧﺘﺮ : ﺍَﻩ ﻣﺴﺨﺮﻩ !

ﺍﮔﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺷﯿﺶ ﺗﺎ ، ﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯿﺸﺪ |:

******************************************

دﺧﺘﺮ :ﻋﺠﻘﻢ، ﺍﻣﻠﻮﺯ ﺟﻪ ﭼﺎﺭﺍ ﭼﺮﺩﯼ؟

ﭘﺴﺮ :ﺍﻣﺪﻭﺯ ﺟﻔﮑﻢ ﺗﻮﻟﻪ ﻇﻮﺑﺎ ﺳﯿﮑﺎ…!

ﺩﺧﺘﺮ :ﯾﻌﻌﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟

ﭘﺴﺮ :ﯾﻐﻨﯽ ﻗﺎﭘﻮ ﺩﺍﺑﻮ ﭼﻘﺮﻕ ﺑﮋﻭ

ﺩﺧﺘﺮ :ﺍﺻﻠﺎ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ.. ﺑﯿﺎ ﺑﺤﺜﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ..

ﭘﺴﺮ :(ﺑﺎﻟﺎﺧﺮﻩ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩﻡ)

*****************************************

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﻠﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺁﻗﺎ ﭘﻨﻨﮓ ﻣﻨﻮ ﻧﺨﻞ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪ ﻻﺩﺭﻡ،ﺑﺰﺍﻝ ﺑﻠﻢ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﻟﻢ ﭼﺎﺍﺍﺍﻕ ﺑﺸﻢ ﭼﻠﻪ ﺑﺸﺸﺸﻢ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﻝ !!!

ﻣﯿﮕﻦ ﭘﻠﻨﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻨـﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻻﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ

******************************************

ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ , ﺩﯾﺪﻡ دختره ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ!!!

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟

ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ ..!!!

.

.

.

خلبان خودكشي كرده

كمك خلبان سكته کرده

ماهم درحال سقوطيمT_T

17 ◄ دینگله دینگو

ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻫﯽ ﻣﺎﭺ ﻭ

ﻣﺎﭺ ﺑﺎﺯﯼ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ

ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻫﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺨﺮﻩ ﻫﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﺕ

ﻣﯿﮑﺸﻢ

.

.

.

.

ـ ┐—–— ┌

ـ |__ (..)_|

ـ / \||/ /

ـ┇/ _//_ /

ـ┇ /______/

ـ ┇ ┇

 

.

.

.

.

.

ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ

ﮔﺮﻓﺘﻢ . . .

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺍﺻﻦ

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ

ﻧﺪﺍﺭﯼ ﮔﻤﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﮑﭗ, :yell:   :yell:   :yell:

15 ◄ جینگیلی آلیسا

دختره پُست گذاشته:

امروز تولده ١٩ سالگيمه

پسره زيرش كامنت گذاشته:

انشاء الله ٠٩۳۶۵۰۵۳۳۰۰ساله بشی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

يعنى خلاقيتِ شماره دادنش نابودم كرد!!!وااااااااااااالا بخدااااااااااااااااا (666)   😀   (666)

16 ◄ دینگله دینگو

1) کف شاشا چیست؟

– ذوق کردن یک اصفهانی است ازدیدن کفش های دیگری…

 

2) کالسکه چیست؟

– واژه ای است که یک اصفهانی هنگام تست میوه ی کال به زبان می‌آورد….

 

3) بیزینس چیست؟

– اظهارنظر یک اصفهانی است با دیدن دوچرخه ای بدون زین….

 

4) چن مگس مگه چیست؟

– تعجب یک اصفهانی است از حجم بالای فلاش مموری….

 

5) گلاماستا چیست؟

– ابراز احساسات یک اصفهانی است هنگامی که گلهایی شبیه به گلهای خانه ی خودش میبیند………

15 ◄ جینگیلی آلیسا

ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻡ |:

ﻣﻦ : ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﺧﻤﻮ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎ؟

ﺍﻭﻥ : ﺧﻮﺏ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻢ !

ﻣﻦ :ﺧﺠﺎﻟﺖ؟ﺍﺯ ﭼﯽ؟ﺍﺯﮐﯽ؟ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺍﺧﻢ ﺩﺍﺭﻩ؟ﺍﺻﻦ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺍﻻﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﭼﯿﻪ؟

ﺍﻭﻥ :ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ . ﺍﺻﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ اﺧﻢ ﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ :ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺭﻭ 😐

ﺍﻭﻥ : ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺭﺍﺭﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍ :@ میزﻧﻢ ﻟﻬﺖ میکنما :@

ﻣﻦ :ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﯼ ! :@ :@

ﻣﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ؟؟؟ 😮 :@

ﺍﻭﻥ : ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ |:

ﻣﻦ :ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻪ ﻫﺎﺍﺍﺍ ﺑﭽﻪ ﭘﺮﻭ ﭘﺎﺷﻮ اﺻﻦ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺑﺮﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ !

ﺍﻭﻥ :ﺍﯾﺸﺎﻻﻩ ﺑﺘُﺮﺷﯽ !

ﻣﻦ : ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯾﯿﻎ

ﺍﻭﻥ : ﺩﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺩ ! :@

ﻭ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻃﺘﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﺪﻭﻥ برﺧﻮﺭﺩ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪ … 🙂 🙂
ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺩﻩ … ﻣﻨﻢ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﺑﺮﻭ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯿﺸﻪ 😀

~~~~~~~~
ادامه مطلب

14 ◄ لایک عالی متعالی

میدونی چرا اقایون اینقدر به پارک دوبلشون مینازن؟؟!؟؟؟
چون تنها کاریه که بدون کمک مامانشون از پسش بر میان 😀 😀
~~~~~~~~~

آیا نسل ” شله تماته ” منقرض خواهد شد؟
چه اینده ای در انتظار ” اوخاگ ” است؟
ایا ” او توله ” از بین خواهد رفت؟
” اوپیازی ” چطور؟
زندگی در دنیای بدون ” اوباقله ” چگونه خواهد بود؟ …
کارشناسان ” برازجان ” پاسخ میدهند!
فردا شب درگفتگوی ویژه خبری.
22:45 شبکه دو سیما.

~~~~~~
ادامه مطلب

11 ◄ i love u
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
دلنوشته

بلقیس
قضاوت

پت پتی
لنگه کفش

علی اکبر
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها