• عاشخونه ها
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دل شکستن خر است
    دل شکستن خر است

بیست و دو ﭘﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ 3700 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ …

zartosht

ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺒﺮ …

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺶ …

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﮑﻦ …

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺴﻢ مخور …

خوﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ …

ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩ ﻣﺸﻮ …
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩ ﻭ دﻫﺶ ﻧﻤﺎ …

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮﯼ …

ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺲ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺒﺎﺵ …

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺑﯽ …

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺑﯿﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ …

ﺳﭙﺎﺱ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ …

ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ شوی …
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ …

ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشی …

ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ باشی …

ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﯽ …

ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺩﯾﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﺮﺩﯼ …

مطاﺑﻖ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮﻭا شوی …

ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ …

ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺴﺎﺯ …

ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮﺷﺮﻭ ﻭ ﺑﺪﺧﻮ ﻣﺒﺎﺵ …

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

دیدگاه ها برای 22 پند با ارزش از زرتشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*bye_bye*  *fekr*  *gij_o_vij*  *yohoo*  *modir*  *ghalb*  *gol_rose*  *labkhand* 
*soot*  *yes*  *gerye*  *neveshtan*  *narahat*  *bi_chare*  *bi asab*  *dali* 
*gerye_kharaki*  *amo_barghi*  *hip_hip*  *jigh*  :khak:  *ghalb_sorati*  *mach*  *O_0* 
*difal*  *malos*  *ey_khoda*  **♥** 
 
 
◄ MORE ►
 
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها