می‌دونی تاریکی چیه؟
تاریکی وقتیه که کاری می‌کنیم که دوست نداریم،
جایی زندگی می‌کنیم که دوست نداریم،
درسی می‌خونیم که دوست نداریم،
با آدم‌هایی وقت می‌گذرونیم که دوست نداریم،
حرف‌هایی می‌زنیم و می‌شنویم که دوست نداریم،
به چیزهایی فکر می‌کنیم که دوست نداریم.
برای رسیدن به روشنایی، باید تکلیف این دوست نداشتنی‌ها را معلوم کنیم، باید از شرّ دوست‌نداشتنی‌ها راحت شیم… باید از دوست‌نداشتنی‌ها فاصله بگیریم، وگرنه رفت‌وآمد فصل‌ها دردی دوا نمی‌کنه…

امیرعلی بنی‌اسدی

آره تاریکی یعنی ایران، یعنی این وضعیتی که من حتی نتونستم برا این پست عکس دانلود کنم.