• چیستان
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • اینجا خنگولستان است
    اینجا خنگولستان است

mah moharam

ﮐـﺮﺑـﻼ ﮐـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯽ …

ﻣـﯿـﺪﺍﻧﯽ ﻗـﺪﻡ ﻗـﺪﻡ ﺗـﺎ ﻋـﺸـــﻖ ﺭﻓـﺘﻦ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﻪ …

ﻣـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﺍﺯ ﮐـﻨـﺞِ ﺷﺶ ﮔـﻮﺷﻪ ﭼـﻪ ﺻﻔﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧـﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻗـﺒّــﻪ ﯼ ﺍﺭﺑـــﺎﺏ …

ﻣـﯿﺪﺍﻧـﯽ ﻣـﺰﻩ ﻣـﺰﻩ ﮐـﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﮔـﺮﺩﺍﻥ ﻣـﺰﺍﺭ ﻋﻠﻤـــﺪﺍﺭ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـﻪ …
ﻣـﯿﺪﺍﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻧـﯿـﻢ ﻧـﮕـﺎﻫـﺖ ﺑـﻪ ﺳﻤـﺖ ﺣﺴــﯿـﻦ ” ع ” باﺷﺪ ﻭ ﻧـﯿـﻤـﯽ ﺩﯾـﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳﻤـﺖ ﻋﺒـــﺎﺱ” ع ” ﻭ ﺩﻝ ﻧﮑَﻨـﯽ ﺍﺯ ﻗـﻠـﺐ ﺑﯿـﻦ ﺍﻟﺤـﺮﻣﯿـﻦ ﺷﺎﻥ …

ﻫـﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬـﺎ ﺭﺍ ﻣـﯿﺪﺍﻧﯽ ﻭ ﺑـﺎﺯ ﺩﻝ ﺁﺷﻔﺘـﻪ ﻣﯿـﺸﻮﯼ ﺗـﺎ ﻧـﺎﻣـﺸـﺎﻥ
ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ …

ﺧــﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ
ﻧﺪﯾـﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …
ﺷﻨﯿــﺪﻥ ﮐِﯽ ﺑُﻮَﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾـــﺪﻥ …

ﯾــﺎ ﺣـﺴﯿـﻦ

°°°°°°

حسین ﺟﺎﻥ …
ﺍﺯ ” ﻫﻤﻪ “ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ” ﻫﻤﻪ
ﺍﻡ … ”
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯ ” ﻫﻤﻪ ” ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ …

ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ” ع ”

اربعین تسلیت باد

4 ◄ بشه پنجتا صلوات
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها