• پیامک
فال آنلاین

امام علی علیه السلام

❤ بخشش ؛ بیش از خویشاوندى محبت مى آورد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

Forward I am heavy

What belongs to you but is used more by others
اون چیه مربوط شماست ولی مردم بیشتر از شما استفادش میکنن؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Forward I am heavy, but backward I am not. What am I
جلو سنگین استم به پشت هیچ استم چیم من؟
نکته : این جوابش بایست انگلیسی باشه

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

What word is spelled wrong in all the dictionaries

** ترجمش میشه اون چیه که داخل تموم زبان ها اشتباه نوشته میشه

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What is as light as a feather but even the strongest man in the world can’t hold it for long
اون چیه سبک همچو پر است لیکن قوی ترین انسان دنیا هم نمیتونه به مدت درازی نگهش داره؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

What occurs once in a minute, twice in a moment and never in one thousand years

چیه که یک بار در یک دقیقه دو بار در یک لحظه و هرگز در یک هزار سال رخ می دهد
نکته : این چیستان مربوط به کلمه ی انگلیسی هستش

minute
moment
years

** فسقلی این رو من لو دادم جوابش رو

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

If I have it , I don’t share it. If I share it , I don’t have it . What is it

اون چیه که ؛ اگر داشته باشمش نمیتونم بدمش به کسی و اگر بدمش به کسی دیگه ندارمش ؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What breaks when you say it
اون چیه که با گفتن شما مشکنه؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

How many seconds are there in a year

چقدر ثانیه در سال وجود داره ؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What four days of the week start with the letter _ T
کدام روز های هفته با حرف تی اغاز میشه؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ترو خدا اولین پست مه لایک بزنین

77 ◄ لایک کن و بیا بقلم
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حکمت 11

شیخ المریض
شجاع ترین آدم ها

شیخ المریض
کیستم؟

Kowsary
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها