• پیامک

فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان

  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

فردي چند گردو به بهلول داد و گفت: بشكن و بخور و براي من دعا كن.
بهلول گردوها را شكست ولي دعا نكرد.
آن مرد گفت: گردوها را مي خوري نوش جان، ولي من صداي دعاي تو را نشنيدم!
بهلول گفت: مطمئن باش اگر در راه خدا داده اي خدا خودش صداي شكستن گردوها را شنيده است . . . !

index

:قوانین هم از این قراره

 هر نفر فقط یک جمله

 حرف اضافه و ربط جزء کلمات میباشند

موضوع آزاد هستش

جمله از خودتون باشه

میتونه یه گروه اسمی ۴ کلمه ای هم باش

love-keyboard

«آ» : «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی
«ا» : «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»
«ب» : برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن
«پ» : چرک نویس های زندگی ات گاهی به «پاک نویس» احتیاج دارند

ادامه مطلب

chatr

قرار نبوده تا نم باران زد
دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم
که مبادا مثل کلوخ آب شویم

labkhand

قرار نبوده این قدر دور شویم و مصنوعی
ناخن های مصنوعی، دندان های مصنوعی،خنده های مصنوعی
…آواز های مصنوعی، دغدغه های مصنوعی

ادامه مطلب

 

: یادمــــان باشد

  اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسین

اول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینی

محــرم و صفــر زمان بالیــدن است نه فقـط نــالیــدن

بســاطش آمــوزه است نه مــوزه

تمــرین خــوب نگـریســتن است نه فقــط خــوب گـریســتن

نمـاد شعــور مذهــب است نه فقـط شــور مذهــب

ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ ؟؟؟

.1ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺸﺪﺕ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ اﻋﻤﺎﻕ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ …

.2ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ….

.3ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪﺍﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ،ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ پنهان ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ…

.4ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،بدان ﺍﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ …

.5ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻏﺬﺍﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺗﻨﺶ دﺍﺭﺩ …

.6ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻧﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ …

.7ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ…

ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ … ﻛﺴﻲ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ
ღღღღღღ

ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﻡ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ…ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻡ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ …
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ هایم ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ …
ღღღღღღ
ادامه مطلب

دکتر شریعتی میگوید:
از انسان بودنم شرم میکنم!!
گاهی میخواهم انسان نباشم!
گوسفندی باشم پا روی یونجه ها بگذارم!
اما دلی را دفن نکنم!
گرگی باشم،گوسفندی را بدرم!
اما بدانم،این کار از روی ذات است نه هوس!
خفاش باشم،که شبها گردش کنم با چشمهای کور…
اما خوابی را پرپر نکنم!
کلاغی باشم و قار قار کنم!
اما پرهایم را رنگ نکنم و دلی را به دروغ به دست نیاورم!
چه میدانم شاید…
حیوانات به قصد توهین…همدیگر را انسان خطاب می کنند…!

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها