شیڪمــــمو ڪ میڪشم تو غیــــــب میشه

خوب بابا اگ اونجــــا جا هست چرا دوباره ول میڪنم میای بیرون؟؟

😕😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختــــری ڪ قد بلند باشــــه و دستش ب کابینت های بالایی بــــرسع ڪ دیگع شـــوهر نمیخواد

😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

من اصلا اعــــــصاب زندگی متاهلی روندارم

🙅
فک ڪــــن غذا درست کنم بعد شوهرم بخواد بگــــــع بدمزس

😨
اول قابلمه ی غذا رو میکوبم تو ســـــرش


بعد خـــــودشو پـــــرت میکنم بیـــــــرون

👊

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یاد بگـــــیر همون لحظه ای ک میخوامت باشی وگــــرنع گوجه سبز فروردین یک کیلو ۱۰۰تومن،آخــــر بهار سه کیلو ۱۰ تــــومن

😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

از شیـــــــخ بهایی پرسیدند خدا را درڪجا یافتــــی؟
فرمودند:در قلــــبِ ڪسانی ک بی دلیل مهربانند

منـــــو میگفت✋😌حالا منــــو از ڪجا میشنـــاخت در شگفتـــــم

😨😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هـــــرڪسی تو زندگیش باید ی نفرو داشته باشه ک وقتی نگــــاش میکنه دلش ی جوری بشــــــه

😊
من ب گـــــوجه سبز ی همچیـــــن حسی دارم

😌😋

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺑﻪ ﻋﻤﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ المان ﺯﻧﺪگی ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺷﻮﻕ ﮔﻔﺘﻢ

ﻋﻤﻪ ! ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻭﻥ ﺟﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ ﭘﯿﺸﺶ؟
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ

😕😕😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ما تنــــــها اومدیم تنهــــــا میریم
مارو چ ب جفـــــت شدن
ن اینڪــــع بدم بیادا ڪسی پا نمیده

😟😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کــــردین تو ڪنکور هرکی زشت تره رتبـــــه ی بهتری میاره؟؟

بسوزه پـــــدر خوشگلی ک نذاشت دانشگاه اصلا قبول شم

😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اون لحظه ای ک تـــرامپ داشت میگفت:مردم ایران تــــروریستن من ی مشت اسمارتیز ریخته بودم جلوم داشتــــم رنگاشونو جدا میکردم بخورم
آخه پُفـــــــــــیوز من کجام# تروریسته؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

**♥**  دلاتون شاد و لباتون خندون  *ghalb_sorati*

 

مرسی از زینب خله برای جوکایی که برامون فرستاد