*~*****◄►******~*
شب سرد
…….
از حرم امام رضا علیه السلام آمدیم بیرون

نیمه شب بود؛ زمستان. هوا عجیب سرد بود

پیرمرد میرفت سمت حرم

سلام حاجی

جوابمان را داد

از زور سرما خودش را مچاله کرده بود

آب توی چشمهایش جمع شده بود

مصطفی شال گردنش را باز کزد، انداخت دور گردن پیرمرد

حاج آقا! التماس دعا

^^^^^*^^^^^

بر گرفته از برنامه اندرویدی
شهید مصطفی احمدی روشن