آدم هایی هم هستن
.
.
.
که با دلیل
.
.
.
میان تو زندگی ما
.
.
.
ولی
.
.
.
بی دلیل میرن

♦♦—————♦♦