بعضی وقتا نمیگه دوستت داره
.
.
.
ولی واسه باهم بودنتون تلاش میکنه
.
.
.
چون دوست داشتن فقط به حرف نیست
.
.
.
اینو همیشه یادتون باشه

♦♦—————♦♦