*~~~~~~~~*
آدمایی که خودشون تو زندگی
همیشه تکیه گاه بودن
وقتی مشکلی دارن
تنهایی رو بیشتر دوست دارن
چون عادت به تکیه کردن ندارن

*~~~~~~~~*
ساکورا هارونو