معلم: حسن جون پنج دلار داری پنج دلارو از مامانت میگیری در مجموع چند دلار خواهی داشت؟
حسن: پنج دلار
معلم: تو حساب رو هم خیلی ضعیفی
حسن: نه شما مامان منو نمیشناسی
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
صحبت دو دوست
من ازدواج کردم
اوه این خیلی خوب شد
نه این خیلی بد شد چون اون زشته
اوه این خیلی بد شد
نه این خیلی خب شد چون اون پولداره
اوه این خیلی خوب شد
نه این خیلی بده چون حتی یه سنت هم نمیده برام
اوه این خیلی بد شد
نه این خیلی خوبه چون برام یه خانه بزرگ خرید
اوه این خیلی خوب شد
نه این خیلی بد شد چون اون خونه آتش گرفت
اوه این خیلی بد شد
نه این خیلی خوب شد چون خانمم هم داخل بود
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خانم( پیامک ) : سلام عشقم
شوهر : سلام عسلم _ ارسال ناموفق
خانم: استی عزیزم
شوهر: بله جونم استم _ ارسال ناموفق
خانم: منو می پیچونی یا خبرای دیگه یی است
شوهر: نخیر عسلم پیامم ارسال نمیشه _ ارسال ناموفق
خانم: برو خلاص شد دگه با من نحرفی
شوهر: برو بمیر _ ارسال شد
ای وای ابوالفضل حالا چی کار کنم‌

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

.پسره به دوست دخترش میگه :یه بوس میدی 😂

دختره با خنده گفت :فال بزنیم ببینم حافظ چی میگه !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فال آمد: ای دوست مده بوس به این عنتر دی#وس  😂
.😂😁😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

توجنگ  خنگه يه عراقي رو لب مرز دستگير ميكنه ميارتش تو خاك ايران .يه دفعه يه خمپاره ميخوره دست عراقيه قطع ميشه 😂

.

.

.

.

عراقيه ميگه تو رو خدا بزار دستمو بندازم تو خاك كشور خودم
خنگه  ميگه بنداز😂

داشتن ميرفتن يهو يه خمپاره ديگه ميخوره اون يكي دسشم قطع ميشه عراقيه باز ميگه بزار اين دستمم تو خاك خودم باشه خنگه ميگه بيا گوه 😂تو دستات 😂
دستشو پرت ميكنه تو خاك عراق
يه دفعه پاي عراقيه ميره رو مين پاش قطع مي شه باز ميگه پامم بنداز

.

.

.

.

.

يه دفعه خنگه ميگه
پدرسگ فكر میکنی من خرم نميفهمم 😂😜
داری هی کم کم فرار میکنی

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سالها بعد جعبه سیاه چند نفر پیدا شد و از آخرین جمله زندگیشان رمز گشایی شد
آخرین کلمات یک بیمار : مطمئنید که این آمپول بی خطره؟
آخرین کلمات یک پلیس : شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله نداره
آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون : این نوع مار رو میشناسم، سمی‌نیست
آخرین کلمات یک چترباز : پس چترم کو؟
آخرین کلمات یک دربان : مگه از روی نعش من رد بشی
آخرین کلمات یک قصاب : اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم
آخرین کلمات یک قهرمان : کمک نمیخوام، همه اش سه نفرند

آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی : قضیه روشنه، قاتل شما هستید

آخرین کلمات یک گروگان : من که میدونم تو عرضه ی شلیک کردن نداری
آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب: این سیم آخری رو که قطع کنم تمومه
آخرین کلمات یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک : گفتین تا چند بشمرم قربان؟

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺭﻭﺯﻱ ﺟﻮانی از پدرش ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮاﻱ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا ﻣﻲ ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟
.

.

.

.

.

پدرش ﻗﻮﻃﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭاﻭﺭﺩ ﺳﻪ عدد ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ
.

.

.
و ﺩﻭ عدد ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ عدد ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ
.

.

.

.

ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﻱ ﺩاشت

ﻻﻱ ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ
ﭼﻪ میدووونم

😂😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

قبل از بهم زدن با آخرین دوست دخترم بهش گفتم موی کوتاه بیشتر بهت میاد…

موهاش رو که زد، بهم زدم 😂✌

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تا شیش ماه زنگ میزد خونمون فحش میداد😂😜

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دوس داشتم شب ک زیدم خوابه چشماشو تاصبح نگاه کنم 😂

بیدار شه بگه چرا نخوابیدی 😂

بگم چشات نذاشت 😂😜

..

.

.

.

 

..

 

 

.

.

ولی خب همیشه نصف شب بیدارم میکنه میگه شتر خروپف نکن 😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

یه روز دو تا هزارپا با سرعت میخورن به هم، زیپ میشن!!!😂

.
.
.
.

.

.

.

.
.

خنده دار نبود؟؟؟😂

به درررک 😂😜

خیلی تازگی ها پررو شدین ها😂😁😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏عمم میگف اون دنیا زنا رو ازون تارای موشون که نامحرم ببینه آویزون میکنن

..

.

.

.

 

.
.

.

.

.

بعدش سعی میکردم موهای بیشتری بزارم بیرون که مقاومتشون بیشتر بشه نیفتم 😂☺️😂😁😂

صرفاً واسه بانوان😂

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

 

 

برای خنگول های خوبم تقدیم گفته المریض دلاتون شاد لباتون خندون