• خندانکس
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

عاشخونه ها

khengoolestan_post_mahdie_18_bahman_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

توی رویاهایم ولی
هنوز تو همان پیراهن چهارخانه را پوشیدی
هنوز موهایم بافته شده است و هنوز هم عسلی چشمانم میخندد
توی رویاهایم ولی
دستهایت گره خورده توی دستهایم و بهشتم خلاصه شده توی فاصله امنِ شانه هایت
توی رویاهایم اما
هنوز آهنگ خودمان میخواند و هنوز مردی شبیه تو زیر لب همخوانی میکند با خواننده
توی رویاهایم ولی
اخم نمایشی من منجر میشود به یک بوسه ی تو درست وسطِ پیشانیم
توی رویاهایم ولی
دنیا آرام است،دود نیست،برف نیست
سرما هم که اصلا
توی رویاهایم ولی آن دخترک چشم عسلی مو بافته شده غمگین نیست،تنها نیست،یخ زده نیست…
توی رویاهایم ولی
مردی بی وفا نشده،زنی جا نمانده
آرزوها توی نطفه خفه کشته نشده
و اشک راه دیدن کسی را نبسته

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

user_send_photo_psot

فصل که رخت عوض میکند
دوباره عاشق میشوم
گیرم زمستان باشد
و من آهسته روی پیاده روی
یخزده راه بروم
عشق تو همین شال پشمی است
که نفسم را گرم میکند

oOoOoOoOoOoO
برف میبارد و همه خوشحال اند و من غمگین
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف

۲۳ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

بسوزد پدر عشق که سوخت جگرم

دوست دخترم مادر شد من هنوز پسرم

 
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

چقدر نیستی حوصله ات از این همه نبودن سر نمیرود؟؟؟؟

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اجازه خدا؟

میشه ورقمو بدم؟؟؟

میدونم وقت تموم نشده ولی خسته شدم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هیس آرامتر

عشقم در آغوش کسی خوابیده است

  ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

میبینی بزرگترین آرزوی من چه کم حرفه؟؟؟…..تو

  ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سکوت میکنم به احترام تمام حرفهایی که در دلم مرد

  ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

می گفت پای رفتن ندارم! راست میگفت با سر رفت

  ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سلامی با اشک و آه تقدیم به بهترینم
بهترینی که تموم امید منه
امیدی که همیشه باورش دارم
همیشه ای که عذابم شده
عزابی که به خاطر درد دوریه
دوری که تا ابد پیش منه
منی که به یادت هستم
یادی که فراموشم نمیشه
فراموشی که از خاطر تو من شدم
توای که همه دار وندار منی
دار وندار ی که به خاطر تو از دست دادم
دستی که نبودن دستای تو رو احساس می کرد
احساسی که لبریز از آتش عشقه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

در تمام عمرم از تو مهربان تر ندیدم
صدایی از صدای تو خوش تر نشنیدم

در روزهای بی کسیم به فکر تو هستم شاید دستامو بگیری
هر جای دنیا که باشی هیچ وقت از یادم نمیری

اگر که پیشم بمونی قدر چشماتو می دونم
اگه هنوز منو بخوای بازم پیشت می مونم

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها