• ترانه خونه
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • لذت ببر ، نظر بده
عشق کریم

عشق کریم

معنای زنده بودن من با تو بودن است

عکس و مکث  خنگولستان

عکس و مکث  خنگولستانعکس و مکث  خنگولستان

اگر بین دل و ذهنت جنگ و جدالی در گرفت
فراموش نکن، همیشه حق با قلب توست

چرا که ذهن توسط جامعه بنا می‌شود
ذهن ، حاصل تعلیم و تربیت جامعه است
جامعه ، ساختار ذهن را به میل خودش شکل میدهد …
ذهن ، هدیه ی زندگی نیست

امــــا دل ❤️ بــــکر اســـــــت
هــــدیـه ی آفــرینش اســــــت
از ازل پاک بوده و تا ابد ، پاک و پاکیزه خواهد ماند

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

دفتر شـعـــر  خنگولستان

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻯ چندین ﻗﺪﻡ ﻭ یک سبدِ ﺁﻩ

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ
ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺳَﻢ ﭘﻴﺶِ ﺗﻮ ﻛﻮﺗﺎﻩ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﻡِ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺩﻝِ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺧﻮﺵ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﻰ ﻏﻞ ﻭ ﻏﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺁﮔﺎﻩ

ﻫﺮ ﺗﻴﺮ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﺑﻐﻠﻢ، ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﻋﺸﻖ
ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻦ ﭘﺎﻯ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻩ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺯﺩ ﻭ ﭼﺘﺮﻯ ﻧﮕﺸﻮﺩﻡ
ﻣﻦ ﺧﻴﺲِ ﻧﮕﺎﻩِ ﺩﻝِ ﺩﺭﻳﺎ ﺯﺩﻩ ﻯ ﻣﺎﻩ

ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ی من نم نم او ُﺴﺮُﺳﺮﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩ
ﺑﺎﺭﺍﻥِ ﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﻰ ﻭمغرﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ

ﻣﻦ ﻳﻚ ﺯﻥِ ﺧﻴﺲ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺍﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺍﻡ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ

ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻳﻚ ﺷﺎﻩ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ
ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻭﻟﺤﻈﻪٌ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺩﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﻭﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻩ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻤﺮﺍﻩ

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

مهوش قیاسی نیک

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

 خنگولستان

 خنگولستان خنگولستان

چهل روزه که بوی گل نیومد
صدای چهچه بلبل نیومد
چهل روزه چهل منزل اسیرم
غم چل ساله گویی کرده پیرم
چهل روزه حسینم را ندیدم
غم عشقش بجون و دل خریدم
چهل روزه غم چل ساله دیدم
غم و اندوه دیدم ناله دیدم
همینجا غرق در غم شد وجودم
تن پاک ترا گم کرده بودم
میان نیزه ها دلباختم من
ترا دیدم ولی نشناختم من
اگر امروز برداری سرت را
به زحمت می شناسی خواهرت را
زجا برخیز ای نور دو دیده
شده مویم سپید و قد خمیده
اگر مردی در این صحرا نمی بود
اگر نامحرمی اینجا نمی بود
برون می کردم از تن پیرهن را
که بینی بازوی مجروح من را
نه تنها من که طفلان اینچنین اند
همه با درد و ماتم همنشین اند
تمام قلبها از غصه پاره
تمام گوشها بی گوشواره

 خنگولستان خنگولستان

محبین تسلیت

۱۷ ◄ دینگله دینگو

دفتر شـعـــر  خنگولستان

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

گفتم به وصل جانان آیا شود رسیدن
گفتا به جستجویش باید به سر دویدن
گفتم چگونه با او در خلوتی نشستن
گفتا که دست الفت باید ز خود کشیدن
گفتم چگونه چیدن گل را ز باغ حسنش
گفتا چو بلبل از باغ گل دیدن و نچیدن
گفتم چه چاره باید در بی وفایی یار
گفتا که صبر کردن یا پیرهن دریدن
گفتم چگونه او را آگه کنم ز عشقم
گفتا که قید صحبت از ماسوا بریدن
گفتم چگونه باشد بر دامنش بیفتم
گفتا که از ره دور قانع بشو به دیدن

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

علومی تبریزی

۲۱ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 خنگولستان

 خنگولستان خنگولستان
می توانی از دوست داشتنم برگردی؟
دوست داشتن که خیابان نیست، تاکسی بگیری، بنشینی پیشانیت را به شیشه بچسبانی
آه بکشی و برگردی به پیش از آن…
با دوست داشتنم کنار بیا
مثل پیرمردها
که با لرزش دستهایشان کنار می آیند…

 خنگولستان خنگولستان

رویا شاه حسین زاده

۱۱ ◄ i love u

دفتر شـعـــر  خنگولستان

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

همراه خود نسیم صبا می برد مرا
یا رّب چو بوی گل به کجا می برد مرا؟

سوی دیار صبح رود کاروان شب
باد فنا به ملک بقا می برد مرا

با بال شوق ذره به خورشید می رسد
پرواز دل به سوی خدا می برد مرا

گفتم که بوی عشق که را می برد ز خویش؟
مستانه گفت دل که مرا می برد مرا

برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی
یک بوسه نسیم ز جا می برد مرا

دفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستاندفتر شـعـــر  خنگولستان

رهی معیری

۱۶ ◄ دینگله دینگو
 • 6
 • 2,835
 • 3,647
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها