• عاشخونه ها
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan
رحـمـتـک

رحـمـتـک

وزیری در دربار چین معروف به آدم منطقی و راستگو بود. او معتقد بود که همیشه راستگویی برنده کارزار بین انسانهاست. درباریان حسود نزد پادشاه شِکوه کردند که پادشاه

همیشه حرف وزیر را گوش می کند.

ادامه مطلب

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

درخت اسرار آمیز و دو برابر کردن پول

دهقانی در جنگل به یک پیرمرد آشنا برخورد کرد، با هم به گفت و شنود پرداختند. پیرمرد به دهقان گفت: در جنگل درختی را دیده ام که بی اندازه عجیب است،این درخت می تواند به آدم های فقیر یاری برساند.
ادامه مطلب

۱۰ ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

خواب ریاضی

                باز هم خواب ریاضی دیده ام                       خواب خطهای موازی دیده ام

                خواب دیدم خوانده ام ایگرگ زگوند               خنجر دیفرانسیل هم گشته کند

ادامه مطلب

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون
سر حد جنون

شیخ المریض
دیدی

Darush
لیاقت

تک عروس گورستان(شکوفه)
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها