♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

خیانت، مثلِ سوختگیِ پشتِ دست است
خوب می‌شود، پوستِ تازه در می‌آید، رنگ و شمایلش امّا هیچ‌وقت مثلِ قبل نمی‌شود
همیشه هم جلوی چشم است، هر وقت نگاهت بهش بیفتد
آرام دست را پشت‌ورو می‌کنی یا می‌بری زیرِ میز. اگر هم ازت بپرسند
مجبوری لبخند بزنی و بگویی چسبیده به لبه‌ی داغِ فِر یا آب‌جوش روی آن ریخته

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

وقتی می روی آن ور، تازه می فهمی محله ات را، کشورت را، نامردی ها و همه ی نکبتش را چه قدر دوست داری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
آداب دنیا اثر یعقوب یادعلی