♥♥.♥♥♥.♥♥♥

میگفت
همه ی رابطه ها تاوقتی خوبه که آدمها قبل از قصه ی عشق و عاشقیشون باهم رفیق باشن
واسه هم زیرو رو نکشن؛ بهم انرژی مثبت بدن
کنار هم واس آرزوهاشون بجنگن ورویاهاشون رو باهم ببینن!

آرمان‌ رنجبریان