..♥♥………………

زندگی واقعی انسان با ملاقات‌های او آغاز می‌شود. بنابراين برای كسانی كه در جستجوی مفهوم واقعی زندگی هستند، انتخاب دوستان و معاشران از اهميت زيادی برخوردار است و می‌تواند
تمام آينده‌تان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

کیم وو چونگ