♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اگر مردم
به رویاهای شما نمی‌خندند
رویاهای شما
به اندازه ی کافی بزرگ نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بیل‌گیتس