o*o*o*o*o*o*o*o

دست‌هایت را که گم کردم
به دیوارها آگهی زدم
از یابنده تقاضا می‌کنم
“بمیرد”

زانیار برور