♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نامه‌هایت را
بی‌نشانی به باد بده
می‌رساند
خانه‌ام بر باد است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

رضا کاظمی