♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

پولدار واقعی پولشو داد نمیزنه
درونگرای واقعی‌هم زیاد درباره درونگرا بودنش نمیگه
افسرده‌ واقعی انقدر سرش تو لاک خودشه که حوصله صحبت نداره!آدمِ موفق، انقد درگیر برنامه‌هاشه که وقت نداره دربارشون صحبت کنه
اونی لباس مارک میپوشه مدام راجبش پز نمیده

خلاصشو بگم
تظاهر به چیزی که نیستید نکنید؛ نه تنها جذابتون نمیکنه، بلکه عمیقا هم از چشم میندازتتون
🌱