..♥♥………………

هیچ‌کس نمی‌داند چه رنجی کشیده‌ای تا آرام باشی و چه مشکلاتی از سر گذرانده‌ای تا به اینجای جهان برسی. هیچ‌کس تاریخچه‌ی زیست تو را نخواهد فهمید و همه به اکنون تو نگاه خواهندکرد، نه تاوان‌های سنگینی که برای ایستادنت در اکنون پرداخته‌ای
آدم‌ها تو را از دور برانداز می‌کنند و از دور، همه‌چیز ساده‌تر از آن چیزی تصور می‌شود که فکر می‌کنی. این واقعیت را بپذیر و توضیح نده! توضیحات اضافه، همیشه همه چیز را خراب می‌کنند. آن کسی که یک‌بار از رودخانه عبور کرده، به سختی‌های عبور از آب‌های خروشان و پستی‌ و بلندی‌های مسیر، واقف است و نیازی به توضیح نیست و برای کسی که تجربه‌ی عبور ندارد هم هر توضیح و اشاره و تفسیری اضافی‌ست

نرگس صرافیان طوفان