• خاطره ها

فال آنلاین

* توجه * توجه *

❤ اینجا یه سری آدم بی دلیل دوستت دارند ؛ خاطرت خعلی عزیزه ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان

 • قرش بده و قرش بده
  پس بیا وسط قرش بده

khengoolestan_axs

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

برای کفشی که همیشه پایت را میزند فرقی نمیکند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه
هر مسیری را با او همقدم شوی باز هم دست آخر به تاول های پایت میرسی

آدم‌ ها هم بی شباهت به کفش ها نیستند
کفشی که همیشه پایت را میزند، آدمی که همیشه آزارت میدهد هیچوقت نخواهد فهمید تو چه دردی را تحمل کردی تا با او همقدم شوی

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

user_send_photo_psot

*~*~*~*~*~*~*~*

خــــــــدایـــا
چــقـــدر مـــــگیـــرے ؟؟

ڪہ بــــذارے شـــب اول قــبــــــر
قــبل از ایـــنــڪہ تو ازم ســـوال ڪنــے

مــــــــن ازت بــــــپـــــرســـــم: چـــــــــــرا
😔

*~*~*~*~*~*~*~*

user_send_photo_psot

^^^^^*^^^^^

امــشب از آن شـــب هایی است
که
دلم هــوای آغـــوشت را کرده

افسوس
که جز پاهای
بغــــل کرده ام
مهمان دیگـــری ندارم

..*~~~~~~~*..

khengoolestan_axs

..*~~~~~~~*..

فقط میخوام یاد آوری کنم کسی که تو ۱۵/۱۶ سالگی دوسش داشتی ودیگه نیست به احتمال زیاد تو ۲۵سالگیت هیچ اهمیتی نداره
😊
اون امتحان ریاضے که تو دبیرستان کلے معدلتو میاره پایین وقتے داری لیسانس میگیرے هیچ اهمیتے نداره
😊
مشکلاتی که امروز باهاشون مواجه میشی با این که به نظرت آخر دنیا میاند ولے یک سال دیگه اصلا اهمیتی نداره
😊

فقط میخواستم یادآوری کنم همچے درست میشه

^^^^^*^^^^^

ﭼﻘﺪﺭ ﭼﺎﻕ ﺷﺪﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺩﺭﺟﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ
ﺭﻭ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭﺑﻴﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺍﻭﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺸﻪ … ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﮕﻤﺎ
.
.
.
.
ﭼﻪ ﺩﻣﺎﻍ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﻴﮑﻨﻪ
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اگه گفتي چجوري 7تاسوراخ

تو يك سوراخ جاميشن
.
.
.
.
وقتي ي فلوت رفت تو باکسنم مي فهمی
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفتم دکتر گفتم دکتر درد دارم، اومد دست گذاشت رو قلبم گفت اینجا؟

گفتم نه

رو شکم گذاشت گفتم نه

گفت پس چی؟

گفتم میخوامش، نمیخوادم
😢

گفت بخواب رو تخت ۵۰ تا شیاف نوشتم خودم فرو میکنم
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

من موندم این خارجیا

چطور یکیو لخت میبینن، جلو خودشونو میگیرن
.
.
.
.
.
.
من دختر لایکم میکنه
از خود بیخود میشم
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مادرم میگه چه جور دختری دوس داری جدی؟
.
.
.
.
.
میگم ادم برجسته ای باشه
میگه یعنی دکتر مثلا؟

گفتم فیزیکی
هیچی دیگه ترکید از خنده الانم قهره البته
😅😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هروقت دلم می‌گیره میرم تو سایتهای آنلاین رزرو هتل
.
.
.
.
اتاقمم مشخص میکنم و تا مرحله پرداخت اینترنتی پیش میرم و بعد کنسل میکنم
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اومدم به بابام گفتم امروز 9کیلومتر دویدم
🏃
.
.
.
.
.
برگشت گفت ماشالا مردم دکتر مهندس تربیت کردن ما اسب تحویل اجتماع دادیم
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفتم خارج مردم میخواستن انقلاب کنن

یه دسته اعلامیه بهم دادن گفتن
share it
😐
.
.
.
.
گفتم من
zapya
دارم

کل انقلابیون پشماشون ریخت فرار کردن از اون منطقه
😂😂😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یارو نصف شب شلوارشو تو اتاق درمیاره
🙈🙈🙈
.
.
.
.
.
بچه ش میگه: بابا میخای تو اتاق جیش کنی؟
😕😕😕
.
.
.
.
.
میگه نه میخام برینم به این زندگی که تو همش بیداری
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻼﻡ، ﺁﻗﺎﯼ‌ﻣﺤﻤﺪﯼ !!!؟؟؟

ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ

ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﮕﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭼﻬﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ

ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟

ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﺪ

ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻫﺴﺘﻢ‌ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﻣﯿﮕﻪ : اِﻭﺍ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﯿﻦ
ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ ﺍﻻﻥ ﺧﻂ ﺭﻭ ﺧﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ داشت سعی میکرد مخ منو بزنه، ﺍﺣﻤﻖ ﻭلم ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ
😐😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شیخ را پرسیدند : اینترنت ایران به چه ماند ؟

فرمود : به زنبور بی عسل

عرض کردند : یا شیخ ، اینکه قافیه نداشت

فرمود : واقعیت که داشت
.
.
.
.
و مریدان رم کردندی و به صحرا برفتندی
😑😂😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کاش یکی بود موقع گریه هام میومد کنارم میگفت: مگه من مرده باشم تو گریه کنی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بعد منم بگم تو سگه کی باشی
😂😂😂

نمیدونم چرا اعصاب ندارم😂😂😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺩﯾﺸﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻤﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻣﺎﻫﻢ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍ ﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ
.
.
.
.
.
اما ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﮐَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺞ
🔫😐

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

نمره گرفتن پسرا ودخترای دانشجو

پسرا: استاد بخدا خرج دانشگاهمو میدم
خرج خانواده سرکارو

استاد: باشه بابا کم زر بزن، ده

دخترا: استاددددددددددددددددددددد

استاد: هجده
😐✌

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

از نمایندگان مجلس پرسیدند: شیر را چرا گران کردید؟
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ دادند: به خاطر قدردانی و تشکر از گاوهایی که به ما رای دادن
😒😒😒😅😅😅

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفته بودم استخر نوشته بود
نخوردن خوراکی داخل استخر نشانه ی شخصیت شماست
.
.
.
.
.
واقعا یه آدم چقدر میتونه بیشعور و کثیف باشه که تو آبی که ما توش میشاشیم خوراکی بخوره
😕😐😐😐

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏دیدی تو فیلما بچه ها تو خواب جیغ میزنن بابا مامانشون میان بغلشون میکنن

من دیشب تو خواب جیغ زدم بابام با لگد همچین زد تو شکمم که دیگه نمیتونم جیغ بزنم
.
.
.
.
فک کنم جیغدونم پاره شده
😩😂😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره پست گذاشته: فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده
.
.
.
.
.
والا تا اون جا که من خبر دارم فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی

تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید
😆😆😂😂😂

ارسال شده توسط مهدیس

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

با توجه به رنگ پوستمان از چه رنگ هایی استفاده کنیم؟

نگاهی به ساعد خود بیندازید
باید ابتدا ببینید پوستتان چه رنگی است، سفید، متوسط، زیتونی، تیره. بعد از اینکه نوع پوست خود را تشخیص دادید کافیست به راهنمای پایین مراجعه کنید

..♥♥………………

پوست سفید و روشن

موهای قرمز، بلوند یا قهوه ای روشن دارید؟
صورتتان کک دارد؟ در آفتاب تابستان خیلی سریع به دنبال سایه می گردید تا نسوزید؟

اگر پوستتان سفید روشن است استفاده از رنگ هایی که کاملا با آن در تضاد باشد می تواند فوق العاده به کارتان بیاید

رنگ های تیره مانند خاکستری، قهوه ای، قرمز شرابی، سبز تیره، آبی دریایی و دیگر طیف های برجسته آبی همگی با پوستتان در تضاد هستند و استفاده از آنها بسیار عالی است

به جای رنگ های سفید، بژ روشن و خاکستری روشن رنگ های غنی تری مانند شنی، شتری، خاکی و خاکستری تیره استفاده کنید
رنگ قرمز نیز برای افرادی که صورتشان از سفیدی به قرمزی می زند مناسب نیست

..♥♥………………

پوست زیتونی و معتدل

اگر پوستی زیتونی دارید که به جای آفتاب سوختگی شبیه پوست های برنزه است یعنی می توانید از رنگ های زیادی استفاده کنید و خوش به حالتان است

با اینکه بیشتر رنگ ها مناسب پوست های زیتونی و معتدل هستند
می توانید با پوشیدن لباس هایی که رنگشان از رنگ پوستتان کمی روشنتر یا تیره تر است مطمئن شوید که انتخابی مناسب داشته اید

رنگ هایی مانند پسته ای، خردلی، زیتونی و قهوه ای اصلا مناسبتان نیست

..♥♥………………

پوست های تیره تر

می توانید به راحتی از رنگ های برجسته و براق استفاده کنید، برای مثال سبز یشمی یا آبی کبالت عالی هستند اما سعی کنید یک رنگ دیگر نیز وارد استایل خود کنید تا لباسهایتان حالت یکنواخت به خود نگیرد

قهوه ای رنگی است که نباید زیاد به سمتش بروید و می تواند مانند اتفاقی که برای پوست های سفید و رنگ های روشن می افتد محوتان کند
قهوه ای به اندازه کافی با پوستتان تضاد ندارد
در نتیجه لباستان دیده نخواهد شد چون با پوست یکی می شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_axs

****►◄►◄****

خیلی سخته
که یه عمر حرف بزنی و کسی نشنوه کسی گوش نکنه کسی نفهمه
خیلی سخته خیلی خیلی سخته

****►◄►◄****

 • 18
 • 4,013
 • 5,312
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها