• خندانکس

فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان

android_khengoolestan

‏تو رستوران نشسته بودم

دختره اومد میز پشتیم بشینه بند کوله پشتیش خورد بِهم
.
.
.
.
‏این بیشترین ارتباطه نزدیکم با یه دختر تو شیش ماه اخیر بوده
😑😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه سری تواتوبوس اومدم به دختر بگم میتونم کنارتون بشینم اشتباهی گفتم میتونم بغلتون بشینم
.
.
.
.
تو کیفش آجرگذاشته بود
بی وجدان
😰

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رای دادن فقط اونجـاش کهـ
.
.
.
.
اون خانمه شناسنامتو چک و بعدش نگات میکنه که خودت باشی
😋
.
.
.
من با همون نیم نگاه عاشق میشم
💋😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تو آمریکا ۵۶هزار نفر به روحانی رای دادن و ۱نفر به رییسی
.
.
.
.
قشنگ معلومه کار اون ترامپِ احمقه
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

میگن رای هـای میرسلیم رو کردن تو پلاستیک
.
.
.
.
.
گفتن خودت برو خونه بشمار ماوقت نداریم خودتو قبول داریم
😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اینقد این فروش چرت و پرت با اس ام اس زیاد شده که عدد ۱ رو همینجوری رندوم به یه شماره‌ای بفرستی
.
.
.
.

ممکنه فرداش یه دست قابلمه بیارن دم خونه ت
😐😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏آقای روحانی ما رای ندادیم که
.
.
.
.
.
یه هفته دیگه امتحانامون شروع شه ها
😂😂😠

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جفر رفت حج

وقتی از حج برگشت رفت سراغ بقالی محلشون
به مغازه دار گفت دفترهای قرض رو در بیار

صاحب مغازه خیلی خوشحال شد و با خودش گفت: خیلی خوبه، اومده قرضشو ادا کنه و پولمو بهم بده

وقتی دفتر رو در آورد،جفر به صاحب مغازه گفت اسم من رو توی دفتر پیدا کن

صاحب مغازه گفت؛ بله! این هم اسم مبارک شماست

جفر گفت؛ آفرین! حالا جلو اسمم یه حاجی اضاف کن
😝😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تو ماه رمضون به ساعتا نباید نگاه کرد
.
.
.
.
.
من یه بار نگاه کردم دیدم ساعت هفته
سه ساعت بعد نگاه کردم دیدم هفت و ربعه
😳

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏رای های میرسلیم
.
.
.
.
تو صندوق همو میبینن با گریه میدوعن سمت هم همدیگرو بغل میکنن
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه سری تو تاریکی داشتم میرفتم گفتم بسم الله الرحمن ارحیم
.
.
.
.
.
یهو جن زد روشونم گفت داداش تو با این قیافه که از خودمونی تو دیگه چرا؟؟
😳😱

khengoolestan_axs

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

میروم گل میخرم، باید بفهمد عاشقم
گل برایش میبرم، باید بفهمد عاشقم

گل نیازی نیست، وقتی اینقدر حالم بد است
از همین چشم ترم، باید بفهمد عاشقم

از همین اصرار که هی سعی دارم بی دلیل
از مسیرش بگذرم، باید بفهمد عاشقم

از همین دیوانه بازی های بی حد و حساب 
از همین شور و شرم، باید بفهمد عاشقم

یک نفر در شهر پیدا کن که نشناسد مرا
از همه رسواترم، باید بفهمد عاشقم

عالم و آدم خبر دارند و باور کرده اند
او ندارد باورم، باید بفهمد عاشقم

باید از امشب غزل پشت غزل وصفش کنم
شاعرم،خیر سرم، باید بفهمد عاشقم
:khak: *hir_hir*

*********◄►*********


حسام رفیعی

khengoolestan_axs

*********◄►*********

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟

ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﺘﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ دستش
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ

ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ؟!؟

ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!؟

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺮ ﻭ … ﺧﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ

ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!؟

ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟!؟

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮏ” ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ … ؟؟

ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ، ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ …

ﺍﺻﻼ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ … ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﮕﯿﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟
ﺭﻧﺞ ﺑﻌﺪﯼ؟

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﺪﺭﮎ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟؟؟
ﺣﺘﯽ ﻗﺪ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻥ ﭘﺰﺷﮏ “؟؟؟

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺧﯿــﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍست

*********◄►*********

نورمن وایسا

بهت که گفتم نیل میخوام تنها باشم

منم همینطور بیا باهم بریم تنها باشیم

.
.
.

paronorman_2012

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_post_31_ordibehesht_1396_dialog_mandegar

خوشبختی مانند پروانه است
اگر آن را دنبال کنید از شما فرار می کند

ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

.
.
.
.

دیوید هیوم

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

چرا همیشه لبخند میزنی ؟

 وقتی هیچ راه فراری نداری و دقیقا به همه نیاز داری ؛ یاد میگیری که چطور با لبخند زدن گریه کنی

.
.
.
The sea inside _ 2004

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_dialog_mandegar_31_ordibehesht_1395

گاهی اوقات بهترین روش
برای ضربه زدن
عقب رفتنه

Million Dollar Baby

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

khengoolestan_dialog_bab_esfangi_31_ordibehesht_1396

 

پاتریک: من سال هاست بیدارمیشم، میخورم، میخوابم
حس میکنم به استراحت نیاز دارم

باب اسفنجی

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

 یه خبر خوب دارم ، یه خبر بد، تو تا آخر عمر فلج شدی

 

 میدونم،خبر خوب رو بگو

 

 این خبر خوب بود! خبر بد اینه که قراره من تا آخرعمر ازت پرستاری کنم

Bitter Moon

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

هیچوقت اجازه نده ذهن های کوچیک
بهت بگن رویات بزرگ و دور از دسترسه

Game of Thrones

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

khengoolestan_dialog_mandegar_31_ordibehesht_1396

چیزی که غلطه، غلطه
مهم نیست کی گفته

 

 

جدایی نادر از سیمین

 

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

 پول همه چیز نیست

 وقتی که بدستش میاری… آره

 

Giant

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

هلنا: از اینکه داری پیر میشی
ناراحت نیستی؟

ایزاک: معلومه که نه، همه چیز داره
بدتر میشه. آدمای بدتر، هوای بدتر،
جنگ های بدتر و… خوشحالم که دارم میمیرم

 

فانی و الکساندر ۱۹۸۲

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

 

فرمانده: تا کجا تونستی پیشروی کنی که زخمی شدی؟

سرباز: تا سیم خاردارهای خودمون

راه های افتخار

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

دو تا از مهم ترین روزهای زندگیتان
روزی است که متولد شدید
و روزی که دلیلش را فهمیدید

 

The Equalizer

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

 

چند سالته؟

وقتی سر حالم شونزده سال

و وقتی خستم بیست پنج سال

الان چند سالته ؟

هزار سال

 

Coco Before Chanel 2009

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

‏بیا این کاروان رو وسایلشون بدزدیم، غارتشون کنیم، زود بریم
گناه دارن زن و بچه مردم تو آفتاب واسادن
‏⁧

روزی روزگاری

 

 

وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰﺍﺭﻳﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
.
.
.
.
.
ﺩﻭﺭ جاناتی ﺭﻭ ﺧﻂ ﺑﮑﺶ ﮎ ﭘﻴﺮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻪ
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره دید من تو صف رای هستم شناسنامم دستمه تا خبرنگارو دید پرید تو بغلم گفت ماهم عروس دامادیم
.
.
.
.
خلاصه منم تو رودرواسی گیر افتادم گرفتمش

مواظب باشید شیوه جدیدشونه
😑😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آخرین اخبار از مش کاظم شیرازی
‌.
.
.
.
.
مانده ام صلوات را چگونه حرام کنم! چون موجب شادی اموات است
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

انتخابات
تو ایران مقوله ایی عجیبه
.
.
.
.
کل دنیا واسه رسیدن به رفاه بیشتر میجنگن

تو ایران واسه فرار از بدبختی بیشتر
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

طرف شدیدترین حرکت سیاسی کل
زندگی‌ش این بوده که دم انتخابات لاک بنفش زده
.
.
.
.
.
بعد الان پست گذاشته: خون دل‌ها خورده‌ایم
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

روند شمارش آرا

روحانی
روحانی
رئیسی
پرسپولیس قهرمان
روحانی
روحانی
تتلیتی ها
روحانی
همسر نازنینم
رئیسی
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏صندوقای رای رو
.
.
.
.
.
بعد از شمارش آرا میبرن جانونیش میکنن
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ووووووووووووع تووووووووی صندوق
.
.
.
.
.
سرهنگ علیفر هنگام انداختن رای
😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خوبی آرای میرسلیم و هاشمی طبا اینه که
.
.
.
.
.
میتونن برن دونه دونه شونو پیدا کنن و ازشون تشکر کنن

  • 3
  • 604
  • 3,332
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها