انسان ها
.
.
.
عقل دارن
.
.
.
اما همیشه
.
.
.
این احساساتشونه که
.
.
.
به عقلشون دستور میده
.
.
.
کاش خدا احساسی نمی آفرید

♦♦—————♦♦