دو تا “همیشه و هرگز” رو
.
.
.
هیچ وقت نگید
.
.
.
همیشه اینجوری می مونه
.
.
.
هرگز عوض نمیشه

♦♦—————♦♦