• ترانه خونه
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

دفتر شـعـــر

khengoolestan_raghse_atash_7_esfand_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

پیش ما سوختگان، مسجد و میخانه یکیست
حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکی است

اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظریست
گر نظر پاک کنی، کعبه و بتخانه یکیست

هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید
چون نکو می‌نگرم، حاصل افسانه یکیست

اینهمه قصه ز سودای گرفتارانست
ورنه از روز ازل، دام یکی، دانه یکیست

ره هرکس به فسونی زده آن شوخ ار نه
گریه نیمه شب و خنده مستانه یکیست

گر زمن پرسی از آن لطف که من می‌دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست

هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند
بهر این یک دو نفس، عاقل و فرزانه یکیست

عشق آتش بود و خانه خرابی دارد
پیش آتش، دل شمع و پر پروانه یکیست

گر به سرحد جنونت ببرد عشق عماد
بی‌وفایی و وفاداری جانانه یکیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

عماد خراسانی

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

khengoolestan_post_2_esfand_daftar_sheer

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
عاشقم

اهل همین کوچه‌ی بن‌بست کـناری
که تو از پنجره‌اش پای به قلب من ِ دیوانه نهادی
تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره‌ی باز کجا؟
من کجا؟ عشق کجا؟ طاقتِ آغاز کجا؟
تو به لبخند و نگاهی
منِ دلداده به آهی
بنشستیم
تو در قلب و
منِ خسته به چاهی
گُنه از کیست؟
از آن پنجره‌ی باز؟
از آن لحظه‌ی آغاز؟
از آن چشم ِ گنه کار؟
از آن لحظه‌ی دیدار؟
کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت
همه بر دوش بگیرم
جای آن یک شب مهتاب
تو را تنگ در آغوش بگیرم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

رحمان نصراصفهانی

۳۱ ◄ بیشتر و بیشترش کن

khengoolestan_post_shokofe_2_esfand_1395

oOoOoOoOoOoO

بودنم را هیچ کس باور نداشت
هیچ کس کاری به کار من نداشت
بنویسید روی سنگم بعد مرگ
با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ
او که خوابیدست در این گور سرد
بودنش را هیچ کس باور نکرد

oOoOoOoOoOoO

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد
وای از این عمر که با می گذرد
می گذرد

۲۱ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_post_tekvando_2_esfand_1395

 

oOoOoOoOoOoO

تو مرا آزردی
که خودم کوچ کنم از شهرت

تو خیالت راحت
میروم از قلبت
میشوم دورترین خاطره در شب هایت

تو به من میخندی
و به خود میگویی باز می آید
و میسوزد از این عشق ولی
بر نمیگردم نه
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد
عشق زیباست و حرمت دارد

oOoOoOoOoOoO

۲۱ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_daftar_sheer_29_bahman_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هر که را مثل تو دیدم ، هرچه را مثل تو دیدم ، به گمانم که تویی
هر کجا نظر فکندم ، سوی هر کسی دویدم به گمانم که تویی

بخدا گنه ز من نیست ، چشم کم سو نظری بیش ندیدت
هر مکانی که برفتم ، هرکه را به جان خریدم ، به گمانم که تویی

بر سره شاخه من از دور ، نظری کردم و صیاد ندیدم
با نظر بر تکه سنگی ، در میان دام صیاد پریدم ، به گمانم که تویی

روزگاری در قفس هیچ نخواندم ، بخدا هیچ نخوردم
اینه در قفس آمد ، شب و روز بهره تو خواندم ، به گانم که تویی

به گمانم که تو یادت ز دله ساده ی ما هست که به پیش آمده ایی
صبح به صبح بهره تو آواز و دمی هل هله کردم ، به گمانم که تویی

آینه خورد زمین ، آینه نشکست ، من شکستم
روزگاریس که دلداده یِ این اینه بودم ، به گمانم که تویی

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

شعر از شیخ المریض عمو حسین پیرزاد

۲۱ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
سر حد جنون

شیخ المریض
دیدی

Darush
لیاقت

تک عروس گورستان(شکوفه)
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها