• خاطره ها
فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

دفتر شـعـــر

khengoolestan_axs

oOoOoOoOoOoO

دوست دارم نگات کنم تا که بی حال بشم
تو ازم دل ببری منم اغفال بشم

دوست دارم برای تو با همه فرق کنم
خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم

با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه
آخه دیوونه میشم وقتی میگی

دیووونه
دیوووونه دیووووونه
دیـــــــــوونه

حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم
بیخودی قهر کنی غرق خواهشت کنم

دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم
الهی تصدقت الهی فدات بشم

مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم
لعنتی صدام بزن هی بگو تا حض کنم

دیییییوونه
دیــــوونه
دیــــــووونه آخ دیــــوونه

تو حصار بغلت زندگی به کاممه
همچیت مال منه سندش به ناممه

وقتی میخندی برام خونه افتابی میشه
گلدونا گل میکنن آسمون ابی میشه

گلای نسترنو بزا پشت پنجره
زل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره

دیـــــــــــــوونــــــــــــه

oOoOoOoOoOoO

چاووشی

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

khengoolestan_axs

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تو کجایی سهراب ؟!!!؟

خانه ی دوست فرو ریخت سرم
مانده ام عشق کجا مدفون شد ؟!؟
به چه جرمی غزلم را خواندند ؟؟؟
به چه حقی همه را سوزاندند؟؟؟

گله دارم سهراب
دل من سخت گرفته است ؛ بگو
دوست دارم بروم
اینهمه خاطره را از دل من بردارید
عشق را جای خودش بگذارید
بگذارید به این خوش باشم

:که به قول سهراب

پشت دریا شهریست
که در آن هیچکسی تنها نیست
عشق بازیچه ی آدمها نیست

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

user_send_photo_psot

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

باشدکه پای سفله به گنجی فرو رود
زان گنج‌، قیمتی نفزاید لئیم را
بی‌قیمت ‌است گرچه ‌به ‌زر برکشی لئیم
ارزنده است اگر بفروشی کریم را
هرگز بهای خر نفزاید به نزد عقل
گر برنهی به خر طبق زرّ و سیم را

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

ملک الشعرای بهار

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا
دفع مده دفع مده ای مه عیار بیا

عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر
تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا

پای تویی دست تویی هستی هر هست تویی
بلبل سرمست تویی جانب گلزار بیا

گوش تویی دیده تویی وز همه بگزیده تویی
یوسف دزدیده تویی بر سر بازار بیا

از نظر گشته نهان ای همه را جان و جهان
بار دگر رقص کنان بی‌دل و دستار بیا

روشنی روز تویی شادی غم سوز تویی
ماه شب افروز تویی ابر شکربار بیا

ای علم عالم نو پیش تو هر عقل گرو
گاه میا گاه مرو خیز به یک بار بیا

ای دل آغشته به خون چند بود شور و جنون
پخته شد انگور کنون غوره میفشار بیا

ای شب آشفته برو وی غم ناگفته برو
ای خرد خفته برو دولت بیدار بیا

ای دل آواره بیا وی جگر پاره بیا
ور ره در بسته بود از ره دیوار بیا

ای نفس نوح بیا وی هوس روح بیا
مرهم مجروح بیا صحت بیمار بیا

ای مه افروخته رو آب روان در دل جو
شادی عشاق بجو کوری اغیار بیا

بس بود ای ناطق جان چند از این گفت زبان
چند زنی طبل بیان بی‌دم و گفتار بیا

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مولانا

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مولانا

۱۶ ◄ دینگله دینگو
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها