@~@~@~@~@~@

رفیقم رفته پیش روانشناس
یارو بهش گفته
چی حالتو بهتر میکنه؟؟
👨

رفیقم گفته مشت زدن تو دیوار
👹😾💩

یارو گفته خب مشت بزن تو دیوار
😕
شصت تومنم ازش گرفته
😐😑😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

نیم ساعت با روانکاو صدو پنجاه هزار تومن
😰

خب همین خودش یه خراش عمیق میندازه روی روان آدم
😢😒

چ وعضیه خب
😁😂

*0*0*0*0*0*0*0*

رفتم پیش دکتر روانشناس گفتم
معده ام درد میکنه
😣

گفت ابله باید بری دکتر داخلی
😏

گفتم اون اصن گوش نمیده فقد دارو مینویسه
شما حداقل گوش میکنی
😢😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

میدونستید با نصف هزینه ویزیت
یه روانشناس معمولی
میتونید یه رُل
بیست_سی متری پلاستیک حباب دار بخرید؟
😎😂😂😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

البته شما اگر تیر هم خورده باشی و به شدت مجروح باشی
از یه روانشناس کمک بخای میگه

برای خودت انگیزه ایجاد کن
با دوستات برو کوه
😑😑😂😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

رفتم پیش روانشناس
گفتم افسرده ام بیچارم بدبختم
😭😭

گفت نصف پول ویزیت رو بهت برمیگردونم
😕

هوچی دیگ الان حالم خیلی خوبه
😋😎😂😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

من خودم مشکل روانی داشتم
(نه این من، یه من دیگه
😁😅)
ده جلسه رفتم پیش روانشناس

الان هم مشکل مالی دارم، هم مشکل روانی
😭😭😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

“فقد خودت باش”
هم یکی از مزخرف ترین
جمله های روانشناس ها و مشاوراست
😷😒😤
واقعا ممنون
تا حالا عمه ام بودم
😐✋

*0*0*0*0*0*0*0*

رفتم روانشناس ازم پرسید تاحالا شده برگردی و به پشت سرت نگاه کنی؟؟
👀☺

یهو برگشتم پشتمو دیدم و
گفتم دیواره، خب؟
😎

الانم تیمارستانم
خدا خیرش بده گذاشت تختم کنار پنجره باشه
😐😐😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

با یه بنده خدایی قرار داشتم
ولی از دور که منو دید یهو غیبش زد
😞

اینقدر ناراحت شدم ک کارم ب روانشناس کشید
😢 😞

ازم پرسید
اون موقع هم تیشرتت تو شلوارت بود؟؟
😒😒😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

من اینقدر مشکل روانی دارم
ک اگه بخام واسه همشون برم پیش روانشناس
خیلی پولش میشه
😓😐😐

واسه همین باید
با یه روانشناس ازدواج کنم
😋😐😂😂😂😂

*0*0*0*0*0*0*0*

تنور دلتون گرمممم
فوداتون بچم عاخه
😍😍😍