• دلنوشته
فال آنلاین

❤ نگذاریم لبت ، هرگز به خشکسالی رود ❤

😍 چون از برایت هر دمی دعای خندیدن کنیم 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

جوک های تابستان 94

بسته جوک
خندونک
کرکره خنده | بمب شادی
سایت تفریحی خنگولستان

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

من بچگیام دسشویی میکردم میخاسم پی پی کنم، برعکسه چاه توالت مینشستم
آخه همش فکر میکردم یه دست از سوراخه میاد بیرون منو میکشه تو چاه 😣
بعدش ی ساعت طول میکشید این عنو از اینور بیارم اونور 😝
بعضی موقعا ک فشار اب کم بود با دس میاوردم 😄
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

حالا بعدا بازم از خاطرات کودکیم براتون میگم😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هر وقت کسی بهتون گفت یه چی بهت بگم؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

بگید: نه!!! چون اگه بگید، بگو میگه :هیچی ولش کن 😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ساعت سه صب به دوست دخترم پيام دادم خوش ب حالت ک خوابي
.
.
.
جواب داده : ممنون
من O_o

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جدیدترین کشفیات دانشمندان

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“دخترها از آنچه در زمستان میبینید لاغرترند”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

صرف فعل به لهجه شیرین اصفهانی
.
.
.
.
.
.

چمس = چطورم؟
چدس = چطوری؟
چشس =چطور است؟
چمونس = چطوریم؟
چدونس = چطورید؟
چشونس = چطورند؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خنگه از پارتی برمیگرده میگن خوش گذشت؟ میگه آره دخترا خیلی از من خوششون اومده بود، اسم یه گل، رو روم گذاشته بودن 🌹🌷
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

هی میگفتن مونگل باید برقصه😝😝😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مامانم که شیشه پاک کن میخرید ، لحظه شماری میکردم تا اون ماده ی داخلش تمومه بشه بعد توش آب پر کنم بازی کنم …
این بلند مدت ترین برنامه ریزی بود که تو بچگی انجام میدادم !😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ: ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺒﺘﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺪﻩ
.
.
.
.
.
.
.

.
.
ﻣﻦ:  *gij_o_vij*
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ:  *fekr*
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ:  *tafakor*
ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺷﻨﺎ:  :khak:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مورد داشتیم عروس سره سفره عقد گفته

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ریپورتم 10 تا سکه بدید تا بله رو بگم!!!!

تلگرام تو روحت با ریپورت کردنت….

میگن خانواده داماد و عاقد و کل مهمونا دیلیت اکانت کردن دیگه تلگرام نمیان…😂😂
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

25 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

بسته جوک های زمستانی
خندونک
جوک و موک
joks box

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺍﯾﻪ ها ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪاااااا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

.
ﻗﺒﻼََ ﯾﻪ ﻣﺴﯿـﺮﯼ رو ﭘﯿﺎﺩه ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ
iهزار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻥ ۱۸۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻤﻪ!!! 😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺩﺧﺘﺮﻩ اﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺁﻗﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﺧﻮﻧﻴﻪ؟

..
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻻﻱ اﻧﮕﻮﺭا ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﻣﻴﮕﻪ اﺯ اﻭﻥ اﻝ ﺟﻴﺎ ﺑﺒﺮ اﻭﻧﺎ ﺧﻮﻧﻴﻪ😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﯿﺶ
ﻣﯽ ﮔﻢ ﭼﻄﻮﺭﯾﻪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻣﯽ ﮔﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ
Need for speed
هم ﭘﻮﻟﻢ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻪ!😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ادامه مطلب

35 ◄ اشمولی پشمولی

جوک | جوک جوکی | قهقهه | خنده بازار | خندونک

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪
ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ
.
.
.
.
.
.
.
یک . ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﺭﻭﯼ ﮔﺎﻭﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯽ *fosh*
دو . ﻣﻮﺩﺏ ﺑﺎﺵ *neveshtan*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻮﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻣﻦ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻢ، ﺑﻬﺶ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ *bi asab*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻋﺎﻗﺎ ﻱ ﺳﻮﺍﻝ
ﻣﺎ ﻙ ﻫﻤﺶ ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ، ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﯼ ﻭﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻛﻲ
ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻪ
ﻧﻜﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ ؟؟؟
*tafakor*
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ
ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ *fosh*
.
.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺷﯿﭙﻮﺭ زدن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
.
*narahat*
.

ﻣﺮﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪﻧﺎ ﺍﻩ اه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آن كس كه نداند ، و نداند كه نداند😕

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

حيف است چنين كره خرى زنده بماند.😂😂😂😂
ادامه مطلب

88 ◄ لایکش کن و لایکش کن

بسته جوک بیست و یک دی ماه 1394

جوک و بسته جوک
خندونک و کرکره خنده

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

یک خبر خوب دارم یک خبر بد.😢😂

.
.
.
.
.
.

خبربدم اینکه خبرخوبی ندارم😐

.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

خبرخوبم اینکه خبربدی ندارم😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ
ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ 9930
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ
ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﯾﺪ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯾﻢ
ﺍﻻﻥ ۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻨﺞ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻡ !!!!! ﺑﻐض
ﮔﻠﻮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!! ﭼﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﺑﺮﯾﺰﻡ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

به خنگه گفتن نظرت درباره روزنامه ها چیه؟
گفت:جام جم خشكه،رسالت تیزه،آفتاب نرمه،كیهان عالیه.
گفتن:بقيه چي؟
خنگه گفت: هنوز با بقیه خودمو پاك نكردم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ًبه علت سه برابرشدن قیمت آب وبرق دولت اعلام کرد نظافت ربطی به ایمان ندارد؛ مهمان دشمن خداست
.
.

وضو با گ#وزباطل نمی شود؛ آب ریختن پشت سرمسافرحرام است و همان تف کافی است
.
.

لطفااطلاع رسانی کنید التماس دعا

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کدومو بیشتر دوست دارید؟؟؟؟
.
.
.
.

مـــــن

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یا ساعت 6:30صـبح روز شنبـه؟؟

مرسیییییی فداتـــــون😂😍 منم دوستــــــــــون دارم 😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ گفتم ﺍﻧﺸﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ .
“ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟”
ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.
ازش پرسیدم: ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ؟
گفت: ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺗﺎ ﻣﻨشی بیاد تایپ کنه
ینی قوه تخیلش هلاکم کرد!!!!😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره رفته دکتر میگه دلم درد میکنه
.
.
.
.
.
.
.

دکتر گفته کجای دلت هست؟ دست بزن
.
.
.
.
.
.
.
دختره شروع کرده به دست زدن󾮞󾮞󾮞😐
.

.
میگن دکتره یه آهنگ شاد خونده بعد ایست قلبی کرده مرده😅☺️

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻧﺎﻣﻪ خنگه ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ:
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻡ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ بدون من ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بچه که بودم ازم میپرسیدن بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی ؟!
.
.
.
میگفتم بیکار
.
.
.
.
.
.اصن نمیدونید چقد خوشحالم که با تلاش و پشت کار به ارمان ها و اهدافم رسیدم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

.تو ورزشگاه آزادی
ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩ، ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺘﺎﮎ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﻭ ﻣﺘﺮﯼ ﺗﺎ 30 ﻣﺘﺮﯼ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ :

ﻋﺴﻞ 17

ﻣﻬﺪﯾﻪ

ﺁﺗﻨﺎ

ﺣﻤﯿﺪﻩ

ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺯﻫﺮﺍ

ﺑﻬﺎﺭ

.
.
.
.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛
.
.

‘ ﭘﺴﺮ ﺍﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ’
‘‘ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﺪﯼ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯿﺸﯽ’
‘ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺪﻩ ﺍﺩ ﻣﯿﺸﯽ ‘
ﻭ …
اصلا یه لحظه بغض گلومو گرفت و به مردای سرزمینم افتخار کردم .. 😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎنتزیام ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ …ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﮕﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻢ …
ﯾﻌﻨﯽ خیلی ﮔﻔﺘﻤﺎ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ !!!😑

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شاعر میگه: یك حمومی من بسازم چل سوتون چل پنجره!! خو احمق حمومی كه 40 تا پنجره داره دیگه حموم نیس كه!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
ویترینه .ویترین😂

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

11 ◄ i love u

جوک های نوزدهم دی ماه 1394
بسته جوک
جیک جیک ، جوک و موک
خندونک ، قهقه ، کرکره خنده در خنگولستان

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

یه وای فای وصل شدم اسمش رضا، جواد و نسترن بود،

..
.

..
.
.
.
.
..

.
..
.

قشنگ معلومه سر ارث و میراث به جون هم میفتن.😏

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دیالوگ معروف ایرانیا…
.
.
.
.
.

اولی: اِهِممم…
دومی: اِهِههههههمممممم!

.
.
.
.
.
اولی یعنی کسی دسشوییه؟!
دومی یعنی بله کسی دسشوییه 😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بـدبخـت شدم ..😐😱😕
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

😂😳😂Baba joind telegram

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آقا دیروز رفتم یوگا

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

..

نصف تمرکزم رو این بود که
نگ#وزم آبروم بره
*esteres*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

همانا از کم شعورترین افراد آنهایی هستند که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

دو شاخه ای را که یک نفر در پریز فرو کرده دکور پنداشته ،

آن را میکشند و دوشاخه ی خود را فرو می کنند !
😆😆😆😆😆
ادامه مطلب

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

جوک های سایت خنگولستان

جوک حلال

خنده آزاد

کرکره خنده و بمب شادی

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

یه سوال واسم پیش اومده… چـرا بعـد از هـر دعـوای خونوادگی همه زل میزنن بـه تـلویـزیـون خـامـوش؟! 😐
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

برای اولین بار در تاریخ خنگولستان دارم براتون یه پست
D3
میزارم
.
.
.
.
.
.
.
.
“D D D “
خواهش میکنم تشویق نکنید :)))
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

غروب با نامزدم رفتم بیرون ﮔﻮﺷﯿﻢ جا موند تو کیفش..
الانﺭﻓﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ ,
ﺩﯾﺪﻡ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﺵ ﮐﺮﺩﻡ :
.

.
.
ﺩﯾﺪﻡ : نامزدمه پیام داده اسی گوشیت مونده تو کیفم
بیا ﺑﺒﺮﺵ !!!!!!!
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺦ ﺩﺭ ﺣﺪ ساقه ی پیاز …
ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺪﻩ؟
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دیشب شبکه 1 آخونده داشت میگفت خدا هیچ موجودی رو بی دلیل نیافریده.
.
.
.
بعد بابام نگاه به من کرد،یه آه کشید
.
.
زد کانال 3
.
.
فک کنم تصویر ذهنیش از من خیلی بده😟
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ،ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ
ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﻡ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ 😂😂😂
ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ
:
:
:
:
:
:

ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺩﻭﺗﺎ ﺧﻂ ﺩﺍﺭﻩ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ، ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩﻩ !!!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ؟؟؟؟😁😂😂😂
ادامه مطلب

11 ◄ i love u

جوک های خنده دار جدید
جدید ترین جوک های تابستان 94
جوک های اواخر تابستان 94
جوک شهریور ماه نود چهار

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

مکالمه خنگه و گیجه:
.
.
.
.
.
.
.
گیجه : پراید خریدم
خنگه :مدلش چیه؟
گیجه :قرمزه
خنگه :گرون خریدی
😂😂😂😂
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خنگه می‌گوزه.!
بچه ش چپ چپ نگاش می‌کنه.
خنگه نمیدونه چی بگه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میگه:
بخاطر اینه که میگم درس بخون.!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

روی صندلی بیمارستان نشسته و در افکار خود
غوطه ور بودم که ناگهان پرستار دستی به پشتم زد و گفت تبریک میگم شما پدر شدید. یک دفعه حس عجیبی بهم دست داد بلند شدم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

سینه ام رو جلو دادم و رفتم تمام کولرهای بیمارستان رو خاموش کردم…!!!
ادامه مطلب

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

جوک های دسته اول
بهترین جوک های روز
جوک های جدید و آبدیت
کرکره خنده و قهقهه های سایت خنگولستان

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

امتحان تنظیم خانواده داشتم اومدم بخونم . . .

.
.
.
.
دیدم خودم بیشتر بلدم!
یه سری نکات ریز به جزوه اضافه کردم!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

من فکر میکردم گشت ارشاد فقط به پوشش نامناسب
گیر میده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تا اینکه منم گرفتن‎😮
فهمیدم عاغا اینا باجذابیت مشکل دارن😑😊
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

به یارو میگم با شاش جمله بساز،

میگه: ﺷﻮﻫﺮﻡ رفته خونه یکی از داداشاش!

میگم منظور از شاش به معنی جیش!

میگه: پس حتماً رفته خونه آبجیش 😂😄
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مسابقه ی آوای انتظار شرکت کردم،اس ام اس اومده:

من بر عکس همه پشت خنده هام غمه،تو بر عکس منی….

1 ویولن و.تنبک می زنی

2 راه می ری و سوت می زنی

3 شادی و غمگین می زنی
.
.
.
.
.
.
.

من 😐
.
.
محسن یگانه:|
.
.
.
رییس سازمان سنجش 😐
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ادامه مطلب

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

کرکره خنده
بمب خنده
بسته جوک های تابستان 94
جوک های شهریور نود چهار

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ﯾﻪ دختره ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﺎﺭﮎ . ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
پسره ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ : ﺍﺣﻤﻖ ! ﻣﻦ ﭼﻨﺎﺭﻡ ﻧﻪ ﮐﺎﺝ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پنج ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. 字楼室
2. 建筑师事务
3. 所和“美国
4. 之音”及“美国 志愿者协会”无任何关联中
5. 建筑师事务

خدابیامرز رو سومی بیشتر تاکید داشت!!!
.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تَــنْــهــایــی ام را دوســـت دارم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

چـــون نــامــوســن چـــاره ی دیــگری نـــدارم:|
والا بخدا😄
ادامه مطلب

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

بسته جوک
جوک و موک
خندونک و کرکره خنده های سایت خنگولستان
جوک های دست اول و جدید

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

شبی پیرمردی از راهی میگذشت که در یک دستش سطلی آب و در دست دیگرش مشعلی از آتش بود

مردم او را گفتند آیا میخواهی با آن آب ، آتش دوزخ را خاموش کنی و با آن مشعل، بهشت را بسوزانی ?!
.
..
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

پیرمرد گفت: نه ، میرم برینم
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه روز یه کبریته سرشو میخارونه آتیش ميگيره

هرهرهرهرهر 😆
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

فک و فامیلمون تو گروهن,در همین حد میتونم پست بذارم😐😐

شمام بخندین 😐
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خنگه میره به رفیقش سربزنه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

رفیقش نگهش میداره
بعدااز سه روز خنگه میاد بره رفیقش میگه امشبم میموندی!
خنگه میگه نه دیگه برم زن و بچم تو ماشینن!!!!!!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هشدار ب کسانیکه سیگار و قلیون نمیکشند
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یک روز تمامی دوستانتان خواهند مرد و شما تنها خواهید ماند😄😄

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره رفته رأي بده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

تو قست نامزد نوشته:ندارم😂😂😂😂
ادامه مطلب

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
هجده ساله

Khalijefars13
فاطمیه

Khalijefars13
آدم بیکار😀✌

چیٺی چیٺی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها