• خندانکس
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده
مشتی باجی

مشتی باجی

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﮔﺮﮒ ﺍﺯ ﺟﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﮒ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻬﺶ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﺮﮒ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﻰ ﻣﻴﺮﻧﺪ

ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺯﺭﺍﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ٩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺑﺪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻓﻴﻞ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮔﺮیه ﻣﻰ ﻛﻨﺪ!!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺍﺳﺐ ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺶ ﻛﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﻴﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﻴﺮﻭﺩ !!!

آیا ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ من ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻡ

آیا میدانستید فحش دادن خیلی کار زشتیست

آیا میدانستید من به روح اعتقادندارم…!!

آیامیدانستید من قرص میخورم الان قرصام تموم شده

14 ◄ لایک عالی متعالی

خدایا توی این دنیای به این بزرگی و این همه موجود حالا چرا کرم؟ 
این همه موجود عجیب قریب، آخه چرا کرم؟ نمیشد منو زرافه یا الاغ خلق میکردی؟ 
خداییش این هم ایده بود که به سرت زد!!! نه چشم داریم نه دهن داریم نه دماغ داریم فقط یه لوله درازیم 
فصل جفت گیری که میشه همه حیونا میرن حالی به حولی میکنن ما چون تک جنسی هستیم باید بشینیم سماق بمکیم 

صبحها که از خواب پامیشم باید همینجور الکی تو خاکا لول بخوریییییم تا شب مثل احمقها خسته بیفتیم بخوابیم. خدایا ناشکری نمیکنم 
چون به قول دوستام که میگن برو خدارو شکر کن کرم خاکی شدی، کرم کون نشدی ولی به قول آدما آدم باید یه نگاهی هم به بالا داشته باشه دیگه! حالا نمیگم دوست داشتم آدم بودم ولی مار که میتونستم باشم. خودم که چشم ندارم خودمو ببینم ولی بچه ها میگن استعداد پرورش اندام دارم اگه از مکمل استفاده کنم بعد شیش ماه مار میشم ولی من دوست دارم مار واقعی باشم…هیییی چی بگم که هرچی بگم کم گفتم، دیروز یه سری زدم به بیرون خاک دیدم یه مگسه دست دوست دخترشو گرفته بود و بهش میگفت فردا ببرمت یه جایی یه گهی بدم بخوری که جیگرت حال بیاد، آقا ما یادمون افتاد که تک جنسی هستیم همچین کونمون سوخت همچی سوخت که نگو آهان راستی خدایا ما کرما چرا …
 کون نداریم دهن که ندادی بخوریم حداقل یه چیزی میدادی ادای ریدنو در بیاریم. 

ای بابا چی بگم خدا، به شتره گفتن گردنت کجه گفت کجام راسته؟ راستی خدا من به شترم راضیم ها!

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

خاطرات یک مشهدی:
گلاب به روتان تو یک دَبــِلیوسی عمومی یک یارو کنارُم داشت دستاشه مـــُـشـــُـست
همچی شــِــلپ شولوپ راه انداخته بود
بهش گفتـــُم دداش انقد آب پیشینگ مو نکن نــِــجــِــس کاری مـِــره
یک نگاه شاکی کــِــرد گفت :
آب رو چیکار نــَکـــُــنـــَــم ؟
شصتــُــم خـــِــوَردار رفت که طرف مشهدی نیست
تو دِلُــم گفتـــُــم مـــُـ باید ای کلمه مهم ره به ای آموزش بـــُــدُم
و بدین شرح بـــِــرش توضیح دادُم :
نـــِـگا دداش او آبه و او هم شــِــمایی و ای هم مُ هسـتـــُــم…..
ترشحات آب از طرف شــِــما به “پیش(pish)” مــــُــ میـــِــه…..
و چون در زمان حال دِره اتفاق میـــُــفته یک پسوند “آی ان جی (ing)” هم به خودش میگیره
پس مـــِــشه “پیشینگ pishing”…..
یارو کلا قفل کــِــرد
چنتا از همشهریامانـــَــم در محل حضور داشتن و چنان با نگاهشان حرف بنده ره مورد تایید و تشویق قرار دادن که همو لحظه مثل لوک خوش شانس تو افق محو رفتـــُــم
تا حالا تو عمرُم کسی ره انقد منطقی قانع نکرده بودُم….

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

شیطونه میگه پاشم سیستم رو خاموش کنم برم دنبال کارام،ولی
.
.
.
عمرا گول بخورم !

ﻭﻗﺘﯽ کسی ﻣﯿﻤﯿﺮه ﺧﻮﺩش ﻧﻤﯿﻔﻬﻤه ﮐﻪ ﻣﺮﺩه
.
.
.
ﺩﺭﺩش ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ
.
.
.
.ﻭﻗﺘﯽ کسی ﺑﯿﺸﻌﻮﺭه ﻫﻢ . . . دقیقا ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ!!!!!!!

ادامه مطلب

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

زن ذلیلــــم ، زن ذلیلم ، زن ذلیـــــــــل

ترس بنده ، نیست خیلــــی بی دلیل !

ترسم از جانم ، چو دعـــــــــوامان شود

چونکه دنبالـــــم کند ، با دسته بیــــل !

در مصــــاف او ، چنان موشــــی ضعیف

گرچه هستم ظاهــــــــــــراً مانند فیل !!

ترسش از این هیبت مـــــــردانه نیست

پس چکار آید مرا ، اینک سبیــــــــل ؟!!

صورتش مثــــــــــل هــــــلوی له شده !

لیک پندارد که می باشد جمیــــــــــل !

لال میشد کاش ، وقتی شیــــخ گفت :

“هستم ای دوشیزه خانم ، من وکیل” ؟

یارب ، این آتش که کــــــــــرده زن به پا

سرد کن ، آنسان که کردی بر خلیــل !

جان او بستان و راحــــــت کن مــــــــرا

ای خدای مهـــــــــــــربان ، ربّ جلیل

کش رفته شده از سایت »»» http://2funny.ir/

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

دوستان اگر لاین و وایبر و واتس اپ هم فی لتر شد…

ادرس میدم بیاین دم خونمون

من پستامو میخونم شما شستاتونو نشون بدین!

.

.

.

نه که ما «مغز»نباشیما،نه.

ما فقط خسته تر از اونیم که «فرار »کنیم…

باز اقلن«قل خوردن مغزها» بود ما هم مشارکت میکردیم!

.

.

.

خیلی دوس دارم وقتی حادثه ای اتفاق میفته مثل خارجیا بگم:اوپسس،خیلی با کلاسه لا مصب!

ولی همیشه هول میشم عربده میزنم:یا ابرررررفرررررض!

.

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها