• ترانه خونه
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan
مشتی باجی

مشتی باجی

دوستم بدار

نه مثل دوست داشتنهای واقعی آدمهای بزرگ

مثل دوست داشتن بچه ها
هر چند که دروغکی باشد

زمین تا آسمان فرق است
بین دروغ بچه ها و راست گفتن آدمهای بزرگ

نمیخواهم از روی نیاز دوست داشتنی شوم

من به دوستت دارم دروغین یک کودک محتاج ترم

*********◄►*********
سعید طالقانی

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

همه در فکر و در مهر و صفایی
همه زیبا. ، بخندی هر کجایی

کنون باشی به عقد و جشنت این دم
الهی خنده ات باشد و غم هایت شود کم

الهی خنده ها باشند به کارت
بسیجی را کنی نوکره زارت

کنیم پندی نثار از خانواده
بکن گوش پند مارا بی بهانه

نکن خنده برای خویش محدود
که از خنده شوی مانند یک رود

بشوری غم و غصه ها تو آسان
خنده ها معجزه دارندت تو بر جان

‏شاعر:شیخ المریض

آجی شمالی _اکوری پکوری

بهترین روز زندگیتو تبریک میگیم آرزوی همه ماخنگولستانی ها خوشبختی توهست
وشادی درکنارهمسرت

‏ازطرف برو بچ خنگولستان

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

روزهامیگذرد ازپی هم
هرکسی بهر دل وکارخودش
من بینم که دراین شبهای روشن
مردی است که نی فکر دلش

دراین روزهاکه همه شده اند درگیرغم
اوفقط میخواهدببیندلبخندهای روی لب
ازبرای خنداندن این مردم
میکشد اوخودش راروزوشب

ازصفات خوب این مردبخشیدن اوست
میخوردغم های خودچون که خنداندن کاراوست
دل بسوزاندبرای تک تک افراداین زمانه
اونهاده نام خود”شیخ المریض”خانواده

شعرمن میدانم که ندارد وزنی
چون ندانم جای ردیف وقافیه
هدفی داشتم بنده ازگفتن شعر
که فقط گویم شیخ تولدت مبارکه

(داداش تولدت مبارک و عبادات قبول وعیدت خجسته ومبارک)

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

میدونی ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻧﺴﻞ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺭﻭ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻦ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﻮﻥ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﻧﻤﯿﺸﻦ !
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﺵ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ …
ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﺗﻮ ۲ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﭙﻴﭽﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﭘﺴﺘﻤﻮﻥ ﮐﻨﻦ هاوایی… ﻭﺍﻻ

╱▔▔▔▔╲
╭▏ ⊙⊙ ▕╮
╰▏ ╭╮ ▕╯
_╲╭━╮╱_
┣╱━━━╱┫
┣━━╱━━┫
┣╱━━━╱┫
┣━━╱━━┫
┣╱━━━╱┫
┣━━╱━━┫
╰━━━━━╯
به این شکل در میومدیم

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

کیا یادشونه؟؟؟؟؟
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
بگو دوچرخه…سیبیل بابات میچرخه
بگو فرانسه…بابات قد آدامسه
بگو خاک انداز…خودتو جلو بیانداز
بگو متکا…بخور از این کتکا
بگو بادبزن…بروسرکوچه داد بزن
بگو پنیر…برو یه گوشه بمیر
بگو شامپو…بیا بغلم گامبو
بگو سه هفتا بیس و یکی…خاک تو سر تو یکی
بگو چاقو…برو بچه دماغو
بگو اشرف…دلم برات قش رف
بگو داوود…لای دهنت وا موند
بگو آدامس…بپر تو آمبولانس
بگو فیتیله…فردا تعطیله
بگو بشکه…سیبیل بابات خشکه
بگو پشتی…چرا منو کشتی
بگو مرسی…بچه خرسی
بگو گلابی…رییس مسترابی
بگو دمپایی…برو بغل زندایی
بگو صابون…لیز بخور برو تو خیابون
بگو عدسی …فردا مرخصی
بگو لوبیا…فردا زود بیا
بگو ۷…سرت کلاه رف
بگو ۲…بقیش بدو
بگو جاسیگاری…فردا میری خواستگاری
بگوگاری…شتلق(یه سیلی زدم یادگاری)
بگو۱…بترک
بگو مسخره…اسم بابات اصغره
بگو هلو…بپر تو گلو
بگو کشتی…بیا بغلم مشتی
بگو راس میگی…کاست و بیار ماست بگیر
بگو حقته …فردا شب عقدته
بگو کشتی…من خوشگلم تو زشتی

*********◄►*********

من دیگه مغزم نمیکشه کسی یادشه بگه…

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

جوک ویژه ماه رمضان
جوک احسان علیخانی
جوک جدید برنامه ماه عسل
بسته جوک ویژه ماه رمضان
جوک و خندونک ویژه احسان علیخانی

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دیشب ساعت ۴ صبح می‌بینم از تو گوشیم صدا ملچ ملوچ میاد،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فکر کردم بازم پوو داره خرابکاری میکنه،
رفتم بزنم بکشمش دیدم زبون بسته داره سحری می‌خوره!
الان عذاب وجدان گرفتم…

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

روزه داران
هیچ گاه
حال
گرسنگان
را درک
نخواهند کرد

زیرا
به افطار
اطمینان دارند…!
ادامه مطلب

۱۱ ◄ i love u

مِگن بهشت یگ در دِره که فقط مشدیا مِتِنن برن توش!!!!
اونجه نهرهایی از شله‌ی داغ در جریانه!!!!!

جوباش پر از کوکا و پپسی به دلخواه موجوده!!!
اوناییوم که هنوز تعصب رِ ول نِکِردَن، براشا زمزم سفارشی میِرَن!!!!!
یگ فرشته یم هس بنام قیمائیل!!!!
بهش نگاه که موکونی، بعد هر قاشق شله که موخوری، یگ قاشق قیمه‌ی پر گوشت میریزه تو پشخابت!!!

بشه که دور همی رستگار بِرِم
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ” ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻪ ” ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ , ﮔﻞ ﺁﺭﺍﯾﯽ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ,
ﻣﺮﺍﺳﻢ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ , ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﻗﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ , ﺁﮔﺎﻫﯽ ,
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

مورد داشتیم دختره رفته عطاری. گفته آقا زرد چوبه دارید عطاره هم آورده دختره گفته. میشه رنگای دیگش هم بیارید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میگن عطاره اینقدر فل فل هندی خورده تا مرده. شاگرد عطاره هم رفته تو گونی حنا بیرون نمیاد میگه من حنام دختری در مزرعه!!! *esteres* *********◄►*********

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

از فواید ماه رمضان و روزه داری اینکه با تحمل گرسنگی حال فقرا و گرسنگان را درک میکنیم

بعدش زخم معده و سنگ کلیه و صفرا میگیریم پس حال بیماران را هم درک میکنیم

بعد در اثر گشنگی عصبی و پرخاشگر میشیم حال دیوانه ها را هم میفهمیم… ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها