(۱)
در نهادِ كدامین حادثه
(قيدت) كنم؟
تا تو،
مقيد به (فعل آمدن) بشوي!

(۲)
انار ترک خورده‌ست،
–لبخندت!
می‌کِشاند به خوردن
پاییز نگاهم را…

**♥**

(۳)
مردی‌ست تنها،
–روزگارم،،
می‌نگرم،
انگار پیر شده است.


سعید فلاحی (زانا کوردستانی)
انجمن شعر و ادب رها (میخانه)