►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

آسمان،
باید ببارد،
برای تب‌داری وطنم…
اگرچه
چتری ندارم

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

#رها_فلاحی