♥♥.♥♥♥.♥♥♥

ژن هایمان اجازه اش را نمی دهد
شانزده ژن مختلف هست که مسئولیت رنگ چشمان ما را برعهده دارند. 2 تای آن ها که تأثیرگذارتر از بقیه هستند
HERC2
و
OCA2
نام دارند. این ژن ها رنگ چشمان ما را از طریق ملانین موجود در عنبیه ی آن ها تنظیم می کنند.تیره ترین رنگ ممکن، قهوه ای بسیار تیره است، نه سیاه

احتمالاً دائماً اشک می ریختیم
اجسام سیاه رنگ نور بیشتری به خود جذب می کنند تا واقعاً سیاه دیده شوند. این نور و انرژی اضافه ای که آن ها به خود جذب می کند، تبدیل به انرژی گرمایی می شود. این امر می تواند به این معنی باشد که اگر ژن هایی داشتیم که به نحوی ما را از چشمان واقعاً سیاه رنگ برخوردار می کردند، احتمالاً چشم هایمان برای جلوگیری از گرمازدگی و خشک شدن به اشک زیادی نیاز داشتند

چشم هایمان در برابر نور مضر مصون نبود
اگر چشم هایمان به رنگ سیاه بود بیرون رفتن در نور شدید روز هم برایمان سخت می شد. نور خورشید حاوی پرتوهای فرابنفش است و اجسام سیاه رنگ معمولاً پرتوهای فرابنفش بیشتری را به خود جذب می کنند تا رنگ های دیگر