^^^^^*^^^^^

(۱)
کلاغ که پر گرفت
گونه‌های مترسک
از تنهایی خیس شد!

(۲)
کاش می‌دانستی
این خانه بی‌تو
قبرستانی‌ست
که هر شب
میان آن دفن می‌شوم.

(۳)
دهان گل را می‌بویم،
جیب افرا را می‌کاوم
عقاید آقاقی را می‌پرسم
آه،،،
عجیب‌ست
همه و همه
به قداست تو
معترف‌اند

سعید فلاحی
(زانا کوردستانی)