♥♥.♥♥♥.♥♥♥

آهای همه ی شما که دل خود را شکسته اید و حسرت های ناشناخته دارید
همه ی شما که از رنجی خسته اید که از آنِ شما نیست

آهای همه ی شما مضطربان و بی قراران گیتی که دلتان هیچ کجا آرام نگرفت
آهای همه ی شما که دلتان چیزی فراتر می طلبد و دستان گشوده تان از حقیقت خالیست
یک نفر هنوز شما را می خواند

زیر آخرین لایه ی دل، همان جا که تاریکی و سرمایش آدمی را به وحشتی فراتر از مرگ می برد
کسی نوازش می کند، کسی هست که شما را همین گونه که هستید، دوست می دارد‌
کسی هست که عشقش به شما هیچ مقدمه و شرطی ندارد

آهای همه ی شما که ایمان آورده اید به تنهایی انسان؛ کسی هست که طالب تقسیم تنهایی اش با شماست

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمه الله
ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفورالرحیم

زمر_ ۵۳