تو کشورای جهان سوم
.
.
.
سه تا کلمه اس که بیشترین کاربرد رو داره
.
.
.
” همیشه ”
.
.
.
” هیچ وقت ”
.
.
.
” هرگز ”
.
.
.
و یک کلمه است که کمترین کاربرد رو داره
.
.
.
” چرا ”

♦♦—————♦♦