دوست عزیز
.
.
.
عقاید با حقایق فرق دارن
.
.
.
حقایق رو نمیشه عوض کرد
.
.
.
عقاید هم
.
.
.
جنبه کاملا شخصی داره
.
.
.
بخاطر انکار حقایق
.
.
.
یا اثبات عقاید
.
.
.
با من حرف نزن

♦♦—————♦♦